naar Marker Nieuws indexpagina
Dijkversterking Marken: Het gevaar komt niet alleen van zee, maar ook van boven
 
Ook Markers moeten beducht zijn voor natte voeten. De oorzaak? Enorme regenbuien die gepaard gaan met harde wind. Weerman Gerrit Hiemstra benadrukte het gevaar van overstromingen door deze zogenaamde clusterbuien. Hij deed dat tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten Marken boven Water op 13 maart 2017. Waterbewust bouwen op Marken is dus zeker zinvol en realistisch.
 
Het onderzoek
Nog even kort over het onderzoek Marken boven Water. Dit vond plaats in het kader van de MeerlaagsVeiligheid, laag 2. Laag 1 is het versterken van de dijk. Laag 2 gaat over het inrichten van de ruimte. Laag 3 kijkt naar rampenbeheersing. De hoofdvraag in het onderzoek: ‘Schets mogelijkheden om woningen op Marken weer waterrobuust te krijgen’. Samen met bewoners werkten de provincie Noord-Holland, het hoogheemraadschap, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, Rijkswaterstaat en de gemeente Waterland aan de mogelijkheden. Op 13 maart 2017 presenteerden ze op Marken de conclusies. In mei overhandigde burgemeester Wagenaar-Kroon het rapport aan de Deltacommissaris.
 
Meer woonkwaliteit
Geert de Vries, projectleider namens de gemeente Waterland, licht de belangrijkste conclusies toe. Wat blijkt? Waterbewust bouwen vraagt slechts beperkte meerkosten. Die kosten gaan vooral naar het maken van een extra lange fundering en het borgen van stabiliteit van de woonlagen daarboven. ‘Doordat je hoger woont, neemt bovendien de woonkwaliteit toe’, stelt De Vries. Je geniet namelijk van een mooier uitzicht, over de dijk heen. En onder je huis heb je een extra ruimte erbij waar je bijvoorbeeld je auto kunt stallen. ‘Deze manier van bouwen is in Nederland ook toepasbaar in bijvoorbeeld de Maasvallei’, zegt De Vries.
 
Waar wel en waar niet
De onderzoekers hebben ook gekeken naar geschikte condities voor nieuwbouw en herontwikkeling op Marken. Denk aan de bodem, het landschap, archeologie en cultuurhistorie. Op basis daarvan is bepaald welke locaties wel of niet geschikt zijn voor waterbewust bouwen. Een geschikte locatie versterkt het karakter en het functioneren van het eiland. Het sportveldencomplex is zo’n kansrijke locatie. Een duurzaam watersysteem is dan ook belangrijk. Dat zorgt ervoor dat de bodem niet verder daalt en voldoende buffer heeft bij extreme klimaatcalamiteiten. De Vries: ‘De opgedane kennis en resultaten uit dit onderzoek kunnen de gemeente helpen bij het beoordelen van bouw-, verbouw- en inrichtingsplannen.’
 
Monument
Maar wat als je in een tot monument aangewezen woning woont? Dat is bijvoorbeeld het geval op de werven. De Vries: ‘Voor de werven hebben we voorstellen uitgewerkt voor collectieve oplossingen. Daarmee zijn bewoners zelfredzaam bij een overstroming waarbij elektriciteit en kraanwater uitvallen. Een voorbeeld van zo’n oplossing is het bouwen van een energieschuur met zonnepanelen op het dak.’ Bewoners van een monument mogen namelijk geen energiemaatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, voor hun woningen nemen. Andere opties zijn het plaatsen van kleine windmolens en voorzieningen voor wateropslag. Ook bewoners van laaggelegen woningen zouden met energiemaatregelen zelfvoorzienend kunnen worden.
 
Klimaatbewust
De Vries benadrukt dat het rapport bijdraagt aan de doelstelling van rijk, provincies en gemeenten om de kwetsbaarheid voor klimaatveranderingen te verminderen. In 2020 wil de gemeente Waterland klimaatbewust handelen, in 2050 geheel klimaatbewust zijn ingericht. De klimaatverandering was in de zomer van 2016 al goed merkbaar in de vorm van heftige hoos- en hagelbuien. Het gevaar komt dus niet alleen van de zee, het komt ook van boven. 
 

Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Pilot Meerlaagsveiligheid Marken 'mei 2017'

Bron: Rijkswaterstaat, woensdag 24 mei 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina