naar Marker Nieuws indexpagina
Beheerplan Civiele kunstwerken gemeente Waterland 2017-2026
116 bruggen / 21 duikers / 12 steigers / 4 dammen / 1 sluis / 1 tunnel
 
Voor u ligt het beheerplan Civiele kunstwerken 2017-2026. Hierin is het onderhoud voor in totaal 155 gemeentelijke bruggen, steigers, duikers, dammen en tunnels opgenomen. De termijn van dit beheerplan is verlengd naar 10 jaar. Dit in plaats van voorgaande plannen welke een periode van 5 jaar bestreken. Dit is gerelateerd aan het voornemen om het nieuwe prestatiecontract voor een langere periode aan te besteden. Het onderhoud is onderverdeeld in de volgende typen onderhoud:
 
klein onderhoud (prestatiecontract): vooraf ingeplande kleine onderhoudswerkzaamheden;
incidenteel onderhoud: onverwacht onderhoud als gevolg van aanrijdschades of vandalisme;
groot onderhoud: vooraf ingeplande grote onderhoudswerkzaamheden zoals vervanging van een kunstwerk.
 
Voor het onderhoud van de kunstwerken kan uit drie verschillende ambities worden gekozen. Dit zijn de ambities “laag”, “basis” en “hoog”. Voor de bruggen en tunnels wordt niveau basis aangehouden, en voor de overige kunstwerken niveau laag. Voor de bruggen en tunnels wordt niveau laag afgeraden, omdat dit op termijn zorgt voor achterstallig onderhoud. Voor de overige kunstwerken, zoals steigers en duikers geldt dat niet, omdat deze minder vaak gebruikt worden en esthetisch minder van belang zijn. In het algemeen wordt niveau hoog afgeraden, aangezien dit veel kosten met zich meebrengt en het basisonderhoud de kunstwerken voldoende op peil houdt. De gehanteerde ambitieniveaus komen overeen met het vastgestelde beheerplan 2009-2013.
 
Beheerplan Civiele kunstwerken 2017-2026
Alle Civiele Kunstwerken op Marken
Antea Group controleert ‘kunstwerken’ van de gemeente Waterland , maandag 6 maart 2017

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 9 juni 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina