naar Marker Nieuws indexpagina
Intentieovereenkomst Galgeriet verlengd tot 1 november 2017
 
De werkingsduur van de intentieovereenkomst inzake het project Galgeriet wordt verlengd. Oorspronkelijk zou per 1 oktober 2017 een samenwerkingsovereenkomst gesloten moeten zijn. Deze termijn is op verzoek van gebiedsontwikkelaar BPD namens partijen verlengd tot 1 november 2017.
 
Partijen, BPD, Hoorne Vastgoed en de gemeente Waterland zijn in overleg over het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst. Stedenbouwkundig bureau Urhahn is ingehuurd om een stedenbouwkundige verkenning te doen van de locatie. Deze verkenning is nodig om te onderzoeken hoeveel woningen er in het gebied passen. Ook wordt er een eerste financiŽle analyse gedaan op haalbaarheid. Het uitvoeren van deze onderzoeken nemen iets meer tijd in beslag dan in eerste instantie verwacht. Daarom is verzocht om verlenging van de werkingsduur van de intentieovereenkomst. Het college heeft daarmee ingestemd.
 

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 5 oktober 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina