naar Marker Nieuws indexpagina
Archeologische onderzoeken Marken afgerond
 
In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u over de archeologische onderzoeken die zijn uitgevoerd op en rond Marken. Ingenieursbureau Sweco zocht de afgelopen maanden samen met archeologisch adviesbureau ADC ArcheoProjecten boven en onder water naar sporen uit het verleden.
 
'Uit historische kaarten weten we waar vroeger bijvoorbeeld werven en havens waren gevestigd', vertelt Jitske Blom, adviseur archeologie bij Sweco. 'Zodoende wisten we op het land vrij zeker waar we moesten zoeken en wat we konden verwachten. Onder water was dat iets lastiger, omdat daar minder over op papier staat. Daarom hebben we onder water in twee fasen gezocht. Eerst met een sonar vanaf een boot. Pikten we daarmee signalen op dan ging op een later moment een duiker het water in om de plek van dichtbij te bekijken.'
 
Onder water
Onder water bleek dat de bodem van het Markermeer en de Gouwzee vooral vlak is. Op een enkel metalen uitsteeksel na toonden de sonarbeelden weinig bijzonderheden. 'Uiteindelijk is de duiker op 9 locaties naar beneden gegaan', vertelt Jitske. 'Het spannendste wat hij daar naar boven haalde was een half olievat en een hele hoop stenen. Heel misschien ligt dieper onder het zand nog een vondst die niet door de sonar kon worden gezien. Maar die kans is zo klein dat verder onderzoek voor wat betreft de dijkversterking op dit moment niet nodig is.'
 
Boven water
Op het land zijn op verschillende locaties grondboringen gedaan aan de voet van de dijk. Door de opgeboorde grondmonsters te onderzoeken op resten zoals scherven, houtskool en botjes kan een goed beeld worden geschetst van de activiteiten die daar in het verleden plaatsvonden. Uit de eerste resultaten blijkt dat de plannen van Rijkswaterstaat voor de dijkversterking geen reden geven om aanvullend archeologisch onderzoek te doen. De werkzaamheden raken de archeologische vindplaatsen niet. Wanneer de plannen verder zijn uitgewerkt en exact bekend is wanneer, waar en vooral hoe de dijken worden versterkt volgt mogelijk nog wel nieuw onderzoek. Maar dat zal niet eerder gebeuren dan vlak voor de start van de werkzaamheden in 2019.
 

Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Dijkversterking Marken 'oktober 2017'

 Archief pagina Rijkswaterstaat 'Dijkversterking' 

Bron: Rijkswaterstaat, donderdag 12 oktober 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina