naar Marker Nieuws indexpagina
Leefruimte voor de mossel komt terug in het Markermeer
 
In de eerste week van oktober is in het Markermeer langs de Zuidkade van Marken nader onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van mosselbanken. Tot 50 m vanaf de Zuidkade zijn de bodem en het water onderzocht.
 
Vanaf een boot namen de onderzoekers monsters van de mosselbanken om die vervolgens verder te bestuderen in het laboratorium. Daar is onder andere bekeken welke mosselsoorten voorkomen rond Marken en hoe voedselrijk die zijn voor de vogels in het gebied.
 
Het mosselonderzoek is een aanvulling op het onderzoek dat in 2015 is uitgevoerd in de verkenningsfase van het project Dijkversterking Marken. Met behulp van de onderzoeksgegevens kan het project na afronding van de werkzaamheden voldoende nieuwe leefruimte voor mosselen terugbrengen, zodat de voedselvoorraad voor de vogels niet vermindert. Dat is een belangrijk gegeven in het verkrijgen van de vergunningen die nodig zijn voor het verstevigen van de Zuidkade.
 

Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Dijkversterking Marken 'oktober 2017'

 Archief pagina Rijkswaterstaat 'Dijkversterking' 

Bron: Rijkswaterstaat, donderdag 12 oktober 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina