naar Marker Nieuws indexpagina
Bedankje van organisatie kledingactie ‘Mensen in Nood 2017’
 
Een aanhanger met ruim 4½ ton ton aan kleding was de opbrengst van de kledingactie voor 'Mensen in Nood' op Marken, die dit jaar voor de 42ste keer werd gehouden.  Alle mensen die aan de actie bijgedragen hebben en ook alle mensen die door posters en persberichten bekendheid wilden geven aan de actie willen we heel hartelijk bedanken.
 
Onze hartelijke dank ook aan de duivenvereniging 'Door Vriendschap Sterk' die de kantine voor de 27ste keer ter beschikking stelde voor de kledingactie.  Dankzij hun medewerking hadden we weer een prima
uitvalsbasis voor iedereen die kwam helpen. Een speciaal woord van dank aan alle vrijwillig(st)ers die geheel belangeloos hun tijd,  energie en een aantal ook hun vervoermiddel ter beschikking stelden om de kledinginzameling te doen slagen.
 
We waren erg blij met de vervoermiddelen en alle helpende handen van de opgekomen vrijwilligers.  En dat waren er tot onze vreugde zo veel dit jaar, dat we alle buurten goed konden “bemannen en bevrouwen”.  Voor de chauffeurs is het immers heel fijn als ze genoeg “lopers” hebben.
Dank aan jullie allen!!!!!
 
Dankzij de inzet van al die vrijwilligers was een groot karwei toch weer snel geklaard.
Ook het weer hielp op deze novemberochtend goed mee:  tussen alle buien een paar uurtjes droog!
Zoals al eerder gemeld, gaat de opbrengst van de ingezamelde kleding dit najaar met name naar Zuid-Soedan, maar  'Mensen in Nood' gebruikt de kledingactie vooral ook om projecten mee te financieren en in geval van grote rampen, als mensen alles kwijt zijn.
 
Wie meer wil weten over wat Mensen in Nood met Sams kledingactie allemaal doet, kan terecht op
www.samskledingactie.nl
 
Wat ons betreft: GRAAG TOT VOLGEND JAAR.
 
En dankzij Pep kunt u in een eerder bericht op deze website wat foto’s zien van de kledingactie.
 
                                                                      Met een hartelijke groet,
                                                                    Nelie Springer-Zeeman
                                                                     Eef Visser
 

Bron: Eef Visser, donderdag 16 november 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina