dinsdag, 24 augustus 2021 

** MENU **
1) Algemene heffingskorting 2) Arbeidskorting 3) Eigen woning forfait 4) Afbouw hypotheekrente
5) Kapitaalverzekering eigen woning 6) Zorgkosten 7) Diverse kortingen 8) Tarief Box 1
9) Toeslagen 10) Zorgverzekeringswet 11) Verplicht eigen risico in de zorg 12) Vermogen (Box 3)
13) SV-dagen 14) Diversen 15) Ondernemers 16) Schenk- en Erfbelasting
17) Kansspelbelasting 18) Overdrachtsbelasting 19) Minimumloon & AOW 21) Vennootschapsbelasting
21) Tarief Box 2 22) Auto bijtelling 23) Energiebelasting 24) Eigen bijdrage CAK
26) Regeling voor Vervoegde Uittreding 27) Vliegbelasting   25) Schema's
De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog.
De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden.
In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar.
Daarna zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden.

1) ALGEMENE HEFFINGSKORTING

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
(jonger dan 66 jaar + 4 maanden) (jonger dan 66 jaar + 4 maanden) (jonger dan 66 jaar + 4 maanden)
€ 2.837 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 2.837 -/- € 2.837)
€ 2.711 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 2.711 -/- € 2.711)
€ 2.477 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 2.477 -/- € 2.477)
     
Afbouw Algemene heffingskorting: Afbouw Algemene heffingskorting: Afbouw Algemene heffingskorting:
De afbouw is € 2.837,= als het loon > € 68.507 De afbouw is € 2.711,= als het loon > € 68.507 De afbouw is € 2.477,= als het loon > € 68.507
Tussen € 21.043 en € 68.507 afbouw van 5,977% Tussen € 20.711 en € 68.507 afbouw van 5,672% Tussen € 20.384 en € 68.507 afbouw van 5,147%
€ 68.507 -/- € 21.043 : € 47.464 * 5,977% : € 2.837 € 68.507 -/- € 20.711 : € 47.796 * 5,672% : € 2.711 € 68.507 -/- € 20.384 : € 48.123 * 5,147% : € 2.477
     
AOW AOW AOW
(ouder dan 66 jaar + 4 maanden) (ouder dan 66 jaar + 4 maanden) (ouder dan 66 jaar + 4 maanden)
€ 1.469 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 1.469 -/- € 1.469)
€ 1.413 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 1.413 -/- € 1.413)
€ 1.268 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 1.268 -/- € 1.268)
     
Afbouw Algemene heffingskorting: Afbouw Algemene heffingskorting: Afbouw Algemene heffingskorting:
De afbouw is € 1.469 als het loon > € 68.507 De afbouw is € 1.413 als het loon > € 68.507 De afbouw is € 1.268 als het loon > € 68.507
Tussen € 21.043 en € 68.507 afbouw van 3,093% Tussen € 20.711 en € 68.507 afbouw van 2,954% Tussen € 20.384 en € 68.507 afbouw van 2,633%
€ 68.507 -/- € 21.043 : € 47.464 * 3,093% : € 1.469 € 68.507 -/- € 20.711 : € 47.796 * 2,954% : € 1.413 € 68.507 -/- € 20.384 : € 48.123 * 2,633% : € 1.268
     
Afbouw Algemene heffingskorting
(vanaf 2009)
Afbouw Algemene heffingskorting
(vanaf 2009)
Afbouw Algemene heffingskorting
(vanaf 2009)
De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar afgebouwd: De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar afgebouwd: De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar afgebouwd:
93,33% (1e jaar) (start) 93,33% (1e jaar) (start) 93,33% (1e jaar) (start)
86,67% (2e jaar) 86,67% (2e jaar) 86,67% (2e jaar)
80,00% (3e jaar) 80,00% (3e jaar) 80,00% (3e jaar)
73,33% (4e jaar) 73,33% (4e jaar) 73,33% (4e jaar)
66,67% (5e jaar) 66,67% (5e jaar) 66,67% (5e jaar)
60,00% (6e jaar) 60,00% (6e jaar) 60,00% (6e jaar)
53,33% (7e jaar) 53,33% (7e jaar) 53,33% (7e jaar)
46,67% (8e jaar) 46,67% (8e jaar) 46,67% (8e jaar)
40,00% (9e jaar) 40,00% (9e jaar) 40,00% (9e jaar)
33,33% (10e jaar) 33,33% (10e jaar) 33,33% (10e jaar)
26,67% (11e jaar) 26,67% (11e jaar) 26,67% (11e jaar) € 2.477 : € 661
20,00% (12e jaar) 20,00% (12e jaar) € 2.711 : € 542 20,00% (12e jaar)
13,33% (13e jaar) € 2.837 : € 378 13,33% (13e jaar) 13,33% (13e jaar)
6,67% (14e jaar) 6,67% (14e jaar) 6,67% (14e jaar)
0,00% (15e jaar) 0,00% (15e jaar) 0,00% (15e jaar)
     
De beperking geldt NIET indien geboren voor 01 januari 1963. Voor deze groep blijft de uitbetaling voor 100% gehandhaafd. De beperking geldt NIET indien geboren voor 01 januari 1963. Voor deze groep blijft de uitbetaling voor 100% gehandhaafd. De beperking geldt NIET indien geboren voor 01 januari 1963. Voor deze groep blijft de uitbetaling voor 100% gehandhaafd.
     
 

** menu **

2) ARBEIDSKORTING

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
(jonger dan 66 jaar + 4 maanden) (jonger dan 66 jaar + 4 maanden) (jonger dan 66 jaar + 4 maanden)
€ 4.205 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 4.205 -/- € 4.205)
€ 3.819 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 3.819 -/- € 3.819)
€ 3.399 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 3.399 -/- € 3.399)
     
* 1e opbouwtraject * * 1e opbouwtraject * * 1e opbouwtraject *
4,581% * arbeidsinkomen, voor zover loon uit tegenwoordige arbeid
niet hoger dan € 10.108
(€ 10.108 * 4,581% : € 463 afgerond)
2.812% * arbeidsinkomen, voor zover loon uit tegenwoordige arbeid
niet hoger dan € 9.921
(€ 9.921 * 2.812% : € 279 afgerond)
1,754% * arbeidsinkomen, voor zover loon uit tegenwoordige arbeid
niet hoger dan € 9.694
(€ 9.694 * 1,754% : € 170 afgerond)
     
* 2e opbouwtraject * * 2e opbouwtraject * * 2e opbouwtraject *
Tussen € 10.108 en € 21.835:
€ 463 + 28,771% * (arbeidsinkomen -/- € 10.108)
Tussen € 9.921 en € 21.430:
€ 279 + 28,812% * (arbeidsinkomen -/- € 9.921)
Tussen € 9.694 en € 20.940:
€ 170 + 28,712% * (arbeidsinkomen -/- € 9.694)
€ 21.835 -/- € 10.108 : € 11.727 * 28,771% : € 3.374
€ 21.430 -/- € 9.921 : € 11.509 * 28,812% : € 3.316
€ 20.940 -/- € 9.694 : € 11.246 * 28,712% : € 3.229
€ 3.374 + € 463 : € 3.837
€ 3.316 + € 279 : € 3.595
€ 3.229 + € 170 : € 3.399
     
* 3e opbouwtraject * * 3e opbouwtraject *  
Tussen € 21.835 en € 35.652 : € 3.837 + 2,663%
Tussen € 21.430 en € 34.954 : € 3.595 + 1,656%
Tussen € 20.940 en € 34.060 : € 3.399
€ 35.652 -/- € 21.835 : € 13.817 * 2,663% : € 368 € 34.954 -/- € 21.430 : € 13.524 * 1,656% : € 224  
Maximaal : € 3.837 + € 368  : € 4.205 Maximaal : € 3.595 + € 224 : € 3.819  
     
Afbouw Arbeidskorting: Afbouw Arbeidskorting: Afbouw Arbeidskorting:
De afbouw is € 4.205 als het loon > € 105.736 De afbouw is € 3.819 als het loon > € 98.604 De afbouw is € 3.399 als het loon > € 90.710
Tussen € 35.652 en € 105.736 afbouw van 6,00% Tussen € 34.954 en € 98.604 afbouw van 6,00% Tussen € 34.060 en € 90.710 afbouw van 6,00%
€ 105.736 -/- € 35.652 : € 70.084 * 6,00% : € 4.205 € 98.604 -/- € 34.954 : € 63.650 * 6,00% : € 3.819 € 90.710 -/- € 34.060 : € 56.650 * 6,00% : € 3.399
     
Hoger dan € 105.736 > € 0
Hoger dan € 98.604 > € 0
Hoger dan € 90.710 > € 0
     
AOW AOW AOW
(ouder dan 66 jaar + 4 maanden) (ouder dan 66 jaar + 4 maanden) (ouder dan 66 jaar + 4 maanden)
€ 2.178 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 2.178 -/- € 2.178)
€ 1.989 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 1.989 -/- € 1.989)
€ 1.740 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 1.740 -/- € 1.740)
     
* 1e opbouwtraject * * 1e opbouwtraject * * 1e opbouwtraject *
2.371% * arbeidsinkomen, voor zover loon uit tegenwoordige arbeid
niet hoger dan € 10.108
(€ 10.108 * 2,371% : € 240 afgerond)
1.464% * arbeidsinkomen, voor zover loon uit tegenwoordige arbeid
niet hoger dan € 9.921
(€ 9.921 * 1,464% : € 146 afgerond)
0,898% * arbeidsinkomen, voor zover loon uit tegenwoordige arbeid
niet hoger dan € 9.694
(€ 9.694 * 0,898% : € 88 afgerond)
     
* 2e opbouwtraject * * 2e opbouwtraject * * 2e opbouwtraject *
Tussen € 10.108 en € 21.835:
€ 240 + 14,890% * (arbeidsinkomen -/- € 10.108)
Tussen € 9.921 en € 21.430:
€ 146 + 15,004% * (arbeidsinkomen -/- € 9.921)
Tussen € 9.694 en € 20.940:
€ 88 + 14,689% * (arbeidsinkomen -/- € 9.694)
€ 21.835 -/- € 10.108 : € 11.727 * 14,890% : € 1.747
€ 21.430 -/- € 9.921 : € 11.509 * 15,004% : € 1.727
 
€ 1.747 + € 240 : € 1.987
€ 1.727 + € 146 : € 1.873
 
     
* 3e opbouwtraject * * 3e opbouwtraject * * 3e opbouwtraject *
Tussen € 21.835 en € 35.652 : € 1.987 + 1,378%
Tussen € 21.430 en € 34.954 : € 1.873 + 0.862%
Tussen € 20.940 en € 34.060 : € 1.740
€ 35.652 -/- € 21.835 : € 13.817 * 1,378% : € 191 € 34.954 -/- € 21.430 : € 13.524 * 0,862% : € 116  
Maximaal : € 1.987 + € 191 : € 2.178 Maximaal : € 1.873 + € 116 : € 1.989  
     
Afbouw Arbeidskorting: Afbouw Arbeidskorting: Afbouw Arbeidskorting:
De afbouw is € 2.178 als het loon > € 105.736 De afbouw is € 1.989 als het loon > € 98.604 De afbouw is € 1.740 als het loon > € 90.710
Tussen € 35.652 en € 105.736 afbouw van 3,105% Tussen € 34.954 en € 98.604 afbouw van 3,124% Tussen € 34.060 en € 90.710 afbouw van 3,070%
€ 105.736 -/- € 35.652 : € 70.084 * 3,105% : € 2.178 € 98.604 -/- € 34.954 : € 63.650 * 3,124% : € 1.989 € 90.710 -/- € 34.060 : € 56.650 * 3,070% : € 1.740
     
Hoger dan € 105.736 > € 0
Hoger dan € 98.604 > € 0
Hoger dan € 90.710 > € 0
     

** menu **

3) EIGEN WONING FORFAIT

(*) Per 1 januari 2009 is de bovengrens van het eigenwoningforfait vervallen ('Villa-taks').

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
€ 0 t/m € 12.500 : nihil
€ 0 t/m € 12.500 : nihil
€ 0 t/m € 12.500 : nihil
€ 12.501 t/m € 25.000 : 0,20%
€ 12.501 t/m € 25.000 : 0,20%
€ 12.501 t/m € 25.000 : 0,25%
€ 25.001 t/m € 50.000 : 0,30%
€ 25.001 t/m € 50.000 : 0,35%
€ 25.001 t/m € 50.000 : 0,35%
€ 50.001 t/m € 75.000 : 0,40%
€ 50.001 t/m € 75.000 : 0,45%
€ 50.001 t/m € 75.000 : 0,50%
€ 75.001 t/m € 1.110.000 : 0,50%
€ 75.001 t/m € 1.090.000 : 0,60%
€ 75.001 t/m € 1.080.000 : 0,65%
€ 1.110.000 * 0,50% : € 5.550
€ 1.090.000 * 0,60% : € 6.540
€ 1.080.000 * 0,65% : € 7.020
€ 1.110.000 >  : € 5.550 + 2,35% voor
zover WOZ waarde uitgaat > € 1.110.000 (*)
€ 1.090.000 >  : € 6.540 + 2,35% voor
zover WOZ waarde uitgaat > € 1.090.000 (*)
€ 1.080.000 >  : € 7.020 + 2,35% voor
zover WOZ waarde uitgaat > € 1.080.000 (*)
     
WOZ waarde per 1 januari 2020
WOZ waarde per 1 januari 2019
WOZ waarde per 1 januari 2018
     
WOZ- waarde
2022
2023
Tot € 12.500
0%
0%
€ 12.500 - € 25.000
0,20%
0,15%
€ 25.000 - € 50.000
0,30%
0,25%
€ 50.000 - € 75.000
0,40%
0,35%
€ 75.000 - € 1.090.000*
0,50%
0,45%
Meer dan € 1.090.000
2,35%
2,35%
* Het bedrag van € 1.090.000 wordt nog geοndexeerd

WET HILLEN (vanaf 2019)

De aftrek Hillen (vanaf 1 januari 2005) is van toepassing als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten voor de eigen woning. De aftrek was even groot als het (positieve) verschil tussen beide. Per saldo dus geen belastbare inkomsten uit eigenwoning. Vanaf 2019 wordt deze aftrek in 30 jaren in stappen van 3 1/3%-punt afgebouwd tot nihil.
 
Bij een negatief eigenwoningforfait (meer hypotheekrente / kosten dan 'inkomsten eigen woning') veranderd er dus niets.
Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
(3e jaar)
(2e jaar)
(1e jaar)
3 1/3% * 3 jaar : 10,0% 3 1/3% * 2 jaar : 6 2/3% 3 1/3% * 1 jaar : 3 1/3%
     
Voorbeeld: Voorbeeld: Voorbeeld:
€ 1.200 eigenwoningforfait € 1.200 eigenwoningforfait € 1.200 eigenwoningforfait
€ 1.000 hypotheekrente / kosten € 1.000 hypotheekrente / kosten € 1.000 hypotheekrente / kosten
     
€ 1.200 -/- € 200 : € 200 € 1.200 -/- € 200 : € 200 € 1.200 -/- € 200 : € 200
Per saldo is uw eigenwoningforfait dan € 200 Per saldo is uw eigenwoningforfait dan € 200 Per saldo is uw eigenwoningforfait dan € 200
Aftrek geen/kleine eigenwoning schuld is € 180 (= € 200 x 90,000%) Aftrek geen/kleine eigenwoning schuld is € 186 (= € 200 x 93,333%) Aftrek geen/kleine eigenwoning schuld is € 193 (= € 200 x 96,667%)
     
€ 200 -/- € 180 : € 20 > inkomsten box 1 € 200 -/- € 186 : € 14 > inkomsten box 1 € 200 -/- € 193 : € 7 > inkomsten box 1
     

** menu **

4) AFBOUW HYPOTHEEKRENTE
(vanaf 2014)
 
Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
 
(7e jaar)
(6e jaar)
Aftrek in vierde schijf : 43,00% (49,50% -/- 6,50%) Aftrek in vierde schijf : 46,00% (49,50% -/- 3,50%)
Aftrek in vierde schijf : 49,00% (51,75% -/- 2,75%)
     
 
In het laatste regeerakkoord is afgesproken om het maximale percentage voor hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen.
In het nieuwe voorstel wordt vanaf 2020 versneld afgebouwd met 3% per jaar (2,95%-punt voor 2023). Hierdoor wordt de maximale renteaftrek in 2023 37,05%. 
 
2022 : 43,00% -/- 3,00% = 40,00%
2023 : 40,00% -/- 2,95% = 37,05%
 
Spaarhypotheek
Een spaarhypotheek is sinds 2013 niet meer afsluitbaar voor starters. Een al afgesloten spaarhypotheek blijft evenwel gewoon doorlopen en mag je ook oversluiten naar een andere geldgever, of meenemen bij verhuizing. Je mag het bedrag echter niet meer verhogen of de looptijd verlengen. Als je een hogere hypotheek nodig hebt, moet je dat deel van de lening in minimaal 30 jaar aflossen. Hier kun je een annuiteiten- of een lineaire hypotheek voor afsluiten. 

** menu **

5) KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING
Het rentevoordeel begrepen in de uitkeringen uit een kapitaalverzekering eigen woning, een beleggingsrekening eigen woning en een spaarrekening eigen woning tezamen is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan:
 
Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling: bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling: bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling:
Vervallen per 01 april 2017 Vervallen per 01 april 2017 Vervallen per 01 april 2017
     
2018 : De totale vrijstelling kan nooit meer bedragen dan € 164.000 (€ 162.500) per belastingplichtige gedurende zijn leven. Indien er sprake is van fiscaal partnerschap kunnen beide partners op verzoek hun vrijstelling benutten voor een uitkering ook als slechts ιιn van beide partners als gerechtigde is aangewezen.

** menu **

6) ZORGKOSTEN
Uitgaven voor specifieke zorgkosten komen slechts voor aftrek in aanmerking voor zover deze boven bepaalde inkomensdrempels komen. 
 
Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Inkomensdrempel (= verzamelinkomen):
Inkomensdrempel (= verzamelinkomen):
Inkomensdrempel (= verzamelinkomen):
€ 0 t/m € 7.989: € 139
€ 0 t/m € 7.863: € 136
€ 0 t/m € 7.739: € 133
€ 7.989 t/m € 42.434 : 1,65% van drempelinkomen (= max. € 700)
€ 7.739 t/m € 41.765 : 1,65% van drempelinkomen (= max. € 689)
€ 7.739 t/m € 41.107 : 1,65% van drempelinkomen (= max. € 679)
> € 42.434 : 1,65% van € 42.434 vermeerderd met 5,75% van het bedrag dat hoger is dan € 42.434 > € 41.765 : 1,65% van € 41.765 vermeerderd met 5,75% van het bedrag dat hoger is dan € 41.765 > € 41.107 : 1,65% van € 41.107 vermeerderd met 5,75% van het bedrag dat hoger is dan € 41.107

De regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten kent een vermenigvuldigingsfactor voor de aftrekposten met uitzondering van de uitgaven voor genees- en heelkundige hulp.

Gezamenlijk drempelinkomen > € 35.941
Gezamenlijk drempelinkomen > € 35.375
Gezamenlijk drempelinkomen > € 34.817
01 januari 2021 :
01 januari 2020 :
01 januari 2019 :
ouder dan AOW leeftijd per 1 januari: 2,13 ouder dan AOW leeftijd per 1 januari: 2,13 ouder dan AOW leeftijd per 1 januari: 2,13
jonger dan AOW leeftijd per 1 januari: 1,40 jonger dan AOW leeftijd per 1 januari: 1,40 jonger dan AOW leeftijd per 1 januari: 1,40
     

** menu **

7) DIVERSE KORTINGEN

  Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Ouderenkorting (AOW)
€ 1.703 (< € 37.970)
€ 1.622 (< € 37.372)
€ 1.596 (< € 36.783)
Ouderenkorting (AOW)
€ 0 (> € 49.323)
€ 0 (> € 48.185)
€ 0 (> € 47.423)
  Afbouw Ouderenkorting: Afbouw Ouderenkorting: Afbouw Ouderenkorting:
  De afbouw is € 1.703 als het loon > € 49.323 De afbouw is € 1.622 als het loon > € 48.185 De afbouw is € 1.596 als het loon > € 47.423
  Tussen € 37.970 en € 49.323 afbouw van 15,00% Tussen € 37.372 en € 48.185 afbouw van 15,00% Tussen € 36.783 en € 47.423 afbouw van 15,00%
  € 49.323 -/- € 37.970 : € 11.353 * 15,00% : € 1.703 € 48.185 -/- € 37.372 : € 10.813 * 15,00% : € 1.622 € 47.423 -/- € 36.783 : € 10.640 * 15,00% : € 1.596
       
Alleenstaande Ouderenkorting
€ 443
€ 436
€ 429
Jonggehandicaptenkorting
€ 761
€ 749
€ 737
Levensloopverlofkorting € 223,= per gespaard kalenderjaar € 219,= per gespaard kalenderjaar € 215,= per gespaard kalenderjaar
(Levensloopregeling eindigt 1 januari 2022)  (per gespaard jaar t/m 2011) (per gespaard jaar t/m 2011) (per gespaard jaar t/m 2011)
       
Teruggaafgrens inkomstenbelasting
€ 15
€ 15
€ 15
Aanslaggrens inkomstenbelasting
€ 48
€ 47
€ 46
 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
€ 0
€ 5.153
Nihil
€ 5.153
€ 29.737
11,450% x (arbeidsinkomen -/- € 5.153)
€ 29.738
-
€ 2.815
€ 0
€ 5.072
Nihil
€ 5.072
€ 30.233
11,450% x (arbeidsinkomen -/- € 5.072)
€ 30.234
-
€ 2.881
€ 0
€ 4.993
Nihil
€ 4.993
€ 29.752
11,450% x (arbeidsinkomen -/- € 4.993)
€ 29.753
-
€ 2.835
€ 29.737 -/- € 5.153 : € 24.584 * 11,45% : € 2.815 € 30.233 -/- € 5.072 : € 25.161 * 11,45% : € 2.881 € 29.752 -/- € 4.993 : € 24.759 * 11,45% : € 2.835
     
 * Arbeidsinkomen > € 5.153  * Arbeidsinkomen > € 5.072  * Arbeidsinkomen > € 4.993
* Kind geboren na 31 december 2008 * Kind geboren na 31 december 2007 * Kind geboren na 31 december 2006
(Kind is jonger dan 12 jaar per 1 januari 2021) (Kind is jonger dan 12 jaar per 1 januari 2020) (Kind is jonger dan 12 jaar per 1 januari 2019)
* U heeft een fiscale partner, maar uw arbeidsinkomen is lager * U heeft een fiscale partner, maar uw arbeidsinkomen is lager * U heeft een fiscale partner, maar uw arbeidsinkomen is lager
     
(arbeidsinkomen is dus geen uitkering, bijvoorbeeld WW) (arbeidsinkomen is dus geen uitkering, bijvoorbeeld WW) (arbeidsinkomen is dus geen uitkering, bijvoorbeeld WW)

** menu **

8) TARIEF BOX 1

  Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Schijf : Jonger dan de AOW-leeftijd Jonger dan de AOW-leeftijd Jonger dan de AOW-leeftijd
1A € 0 tot en met € 21.043 / 37,10% (-/- 0,25%) € 0 tot en met € 20.711 / 37,35% (+/+ 0,70%) € 0 tot en met € 20.384 / 36,65% (+/+ 0,10%)
1B € 21.044 tot en met € 35.129 / 37,10% (-/- 0,25%) € 20.712 tot en met € 34.712 / 37,35% (-/- 0,75%) € 20.385 tot en met € 34.300 / 38.10% (-/- 2,75%)
2 € 35.130 tot en met € 68.507 / 37,10% (-/- 0,25%) € 34.713 tot en met € 68.507 / 37,35% (-/- 0,75%) € 34.301 tot en met € 68.507 / 38,10% (-/- 2,75%)
3 € 68.508 of meer / 49,50% € 68.508 of meer / 49,50% (-/- 2,25%) € 68.508 of meer / 51,75% (-/- 0,20%)
       
Schijf :
AOW-leeftijd en ouder,
geboren in 1946 of later
AOW-leeftijd en ouder,
geboren in 1946 of later
AOW-leeftijd en ouder,
geboren in 1946 of later
1A € 0 tot en met € 21.043 / 19,20% (-/- 0,25%) € 0 tot en met € 20.711 / 19,45% (+/+ 0,70%) € 0 tot en met € 20.384 / 18,75% (+/+ 0,10%)
1B € 21.044 tot en met € 35.129 / 19,20% (-/- 0,25%) € 20.712 tot en met € 34.712 / 19,45% (-/- 0,75%) € 20.385 tot en met € 34.300 / 20,20% (-/- 2,75%)
2 € 35.130 tot en met € 68.507 / 37,10% (-/- 0,25%) € 34.713 tot en met € 68.507 / 37,35% (-/- 0,75%) € 34.301 tot en met € 68.507 / 38,10% (-/- 2,75%)
3 € 68.508 of meer / 49,50% € 68.508 of meer / 49,50% (-/- 2,25%) € 68.508 of meer / 51,75% (-/- 0,20%)
       
Schijf :
AOW-leeftijd en ouder,
geboren in 1945 of eerder
AOW-leeftijd en ouder,
geboren in 1945 of eerder
AOW-leeftijd en ouder,
geboren in 1945 of eerder
1A € 0 tot en met € 21.043 / 19,20% (-/- 0,25%) € 0 tot en met € 20.711 / 19,45% (+/+ 0,70%) € 0 tot en met € 20.384 / 18,75% (+/+ 0,10%)
1B € 21.044 tot en met € 35.941 / 19,20% (-/- 0,25%) € 20.712 tot en met € 35.375 / 19,45% (-/- 0,75%) € 20.385 tot en met € 34.817 / 20,20% (-/- 2,75%)
2 € 35.942 tot en met € 68.507 / 37,10% (-/- 0,25%) € 35.376 tot en met € 68.507 / 37,35% (-/- 0,75%) € 34.818 tot en met € 68.507 / 38,10% (-/- 2,75%)
3 € 68.508 of meer / 49,50% € 68.508 of meer / 49,50% (-/- 2,25%) € 68.508 of meer / 51,75% (-/- 0,20%)
 
Invoering twee-schijven-stelsel vanaf 2021
Voor de heffing van inkomstenbelasting (box 1) wordt vanaf 2019 geleidelijk een twee-schijven-stelsel geοntroduceerd. Dit zal vanaf 2021 zijn gerealiseerd. Deze sociale vlaktaks moet de belastingheffing van verschillende typen huishoudens evenwichtiger maken. Er zal een gezamenlijk basistarief (37,05% in 2021) gelden voor inkomen tot en met € 68.507 en een toptarief voor inkomen boven € 68.507. Deze grens waar het toptarief begint, wordt overigens tot 2025 bevroren. Het nieuwe toptarief komt uit op 49,50% (2021), bijna 2,5% lager dan het huidige toptarief.
 
Jonger dan de AOW-leeftijd:
* 2022 *
 
 
Schijf 1:
€ 0 tot en met € 68.507
37,07%
Schijf 2:
€ 68.508 of meer
49,50%
 
AOW-leeftijd en ouder (vanaf 1946):
* 2022 *
   
Schijf 1:
€ 0 tot en met € 68.507
19,17%
Schijf 2:
€ 68.508 of meer
49,50%
 
Samenstelling schijf 1A: Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
  < AOW leeftijd / > AOW leeftijd < AOW leeftijd / > AOW leeftijd < AOW leeftijd / > AOW leeftijd
Premie AOW :
17,90% / nihil 17,90% / nihil 17,90% / nihil
Premie Anw :
0,10% / 0,10% 0,10% / 0,10% 0,10% / 0,10%
Premie Wlz :
9,65% / 9,65% 9,65% / 9,65% 9,65% / 9,65%
sub-totaal :
27,65% / 9,75% 27,65% / 9,75% 27,65% / 9,75%
Loonbelasting :
9,45% / 9,45% (-/- 0,25%) 9,70% / 9,70% (+/+ 0,70%) 9,00% / 9,00% (+/+ 0,10%)
Totaal :
37,10% / 19,20% 37,35% / 19,45% 36,65% / 18,75%
       
Samenstelling schijf 1B: Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
  < AOW leeftijd / > AOW leeftijd < AOW leeftijd / > AOW leeftijd < AOW leeftijd / > AOW leeftijd
Premie AOW :
17,90% / nihil 17,90% / nihil 17,90% / nihil
Premie Anw :
0,10% / 0,10% 0,10% / 0,10% 0,10% / 0,10%
Premie Wlz :
9,65% / 9,65% 9,65% / 9,65% 9,65% / 9,65%
sub-totaal :
27,65% / 9,75% 27,65% / 9,75% 27,65% / 9,75%
Loonbelasting :
9,45% / 9,45% (-/- 0,25%) 9,70% / 9,70% (-/- 0,75%) 10,45% / 10,45% (-/- 2,75%)
Totaal :
37,10% / 19,20% 37,35% / 19,45% 38,10% / 20,20%
       
AOW : Algemene Ouderdoms Wet
     
Anw : Algemene Nabestaanden Wet
     
Wlz : Wet Langdurige Zorg
     

MAXIMALE BEDRAGEN PER SCHIJF :

  Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Schijf : < AOW leeftijd / > AOW leeftijd na 1946 < AOW leeftijd / > AOW leeftijd na 1946 < AOW leeftijd / > AOW leeftijd na 1946
1A € 21.043 * 37,10% : € 7.807 / € 21.043 * 19,20% : € 4.040 € 20.711 * 37,35% : € 7.735 / € 20.711 * 19,45% : € 4.028 € 20.384 * 36,65% : € 7.471 / € 20.384 * 18,75% : € 3.822
1B € 14.086 * 37,10% : € 5.226 / € 14.086 * 19,20% : € 2.705 € 14.001 * 37,35% : € 5.229 / € 14.001 * 19,45% : € 2.723 € 13.916 * 38,10% : € 5.302 / € 13.916 * 20,20% : € 2.811
Cum. t/m 1e schijf: € 13.033 / € 6.745 € 12.964 / € 6.751 € 12.773 / € 6.633
2 € 33.378 * 37,10% : € 12.383 / € 33.378 * 37,10% : € 12.383 € 33.795 * 37,35% : € 12.622 / € 33.795 * 37,35% : € 12.622 € 34.207 * 38,10% : € 13.033 / € 34.207 * 38,10% : € 13.033
Cum. t/m 2e schijf: € 25.416 / € 19.128 € 25.586 / € 19.373 € 25.806 / € 19.666
Belastingdruk: € 25.416 / € 68.507 : 37,10% / € 19.128 / € 68.507 : 27,92% € 25.586 / € 68.507 : 37,35% / € 19.373 / € 68.507 : 28,28% € 25.806 / € 68.507 : 37,67% / € 19.666 / € 68.507 : 28,71%
3 > € 68.508 * 49,50% / > € 68.508 * 49,50% > € 68.508 * 49,50% / > € 68.508 * 49,50% > € 68.508 * 51,75% / > € 68.508 * 51,75%

** menu **

9) TOESLAGEN

(Toeslagen bestaan sinds 01 januari 2006; Vermogenstoets bij de Zorgtoeslag bestaat sinds 01 januari 2013)
Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Zorgtoeslag Zorgtoeslag Zorgtoeslag
Zorgtoeslag (maximaal) Zorgtoeslag (maximaal) Zorgtoeslag (maximaal)
€ 2.487 (inkomen € 39.979) € 2.397 (inkomen € 38.945) € 2.314 (inkomen € 37.885)
(Aanvrager met toeslagpartner) (Aanvrager met toeslagpartner) (Aanvrager met toeslagpartner)
€ 1.287 (inkomen € 31.138) € 1.250 (inkomen € 30.481) € 1.189 (inkomen € 29.562)
(Alleenstaande) (Alleenstaande) (Alleenstaande)
     
Gιιn zorgtoeslag voor mensen met vermogen:
Gιιn zorgtoeslag voor mensen met vermogen:
Gιιn zorgtoeslag voor mensen met vermogen:
vanaf 1 januari 2013 vanaf 1 januari 2013 vanaf 1 januari 2013
Mensen met een vermogen dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen in box 3 van de IB +/+ € 84.416, hebben gιιn recht meer op zorgtoeslag. Het gaat dan om een vermogen, zoals spaargeld of beleggingen, dat groter is dan:
€ 118.479 voor een alleenstaande (€ 87.139 + € 31.340)
€ 149.819 voor partners (€ 87.139 + € 62.680) 
Mensen met een vermogen dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen in box 3 van de IB +/+ € 84.416, hebben gιιn recht meer op zorgtoeslag. Het gaat dan om een vermogen, zoals spaargeld of beleggingen, dat groter is dan:
€ 116.613 voor een alleenstaande (€ 85.767 + € 30.846)
€ 147.459 voor partners (€ 85.767 + € 61.692) 
Mensen met een vermogen dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen in box 3 van de IB +/+ € 84.416, hebben gιιn recht meer op zorgtoeslag. Het gaat dan om een vermogen, zoals spaargeld of beleggingen, dat groter is dan:
€ 114.776 voor een alleenstaande (€ 84.416 + € 30.360)
€ 145.136 voor partners (€ 84.416 + € 60.720) 
     
Huurtoeslag Huurtoeslag Huurtoeslag
Huurtoeslag (maximaal) Huurtoeslag (maximaal) Huurtoeslag (maximaal)
€ 380 per maand (inkomen < € 25.000) € 372 per maand (inkomen < € 24.500) € 358 per maand (inkomen < € 23.219)
(Aanvrager met toeslagpartner) (Aanvrager met toeslagpartner) (Aanvrager met toeslagpartner)
€ 378 per maand (inkomen < € 18.750) € 368 per maand (inkomen < € 16.500) € 354 per maand (inkomen < € 15.700)
(Alleenstaande) (Alleenstaande) (Alleenstaande)
     
Liberalisatiegrens: Liberalisatiegrens: Liberalisatiegrens:
Maximale huurgrens € 752,33 Maximale huurgrens € 737,14 Maximale huurgrens € 720,42
Kwaliteitskortingsgrens: Kwaliteitskortingsgrens: Kwaliteitskortingsgrens:
Maximale huurgrens € 442,46 < 23 jaar Maximale huurgrens € 432,51 < 23 jaar Maximale huurgrens € 424,44 < 23 jaar
Minimale huur per maand: Minimale huur per maand: Minimale huur per maand:
Tot AOW leeftijd: € 237,62 (alleenstaand) Tot AOW leeftijd: € 232,65 (alleenstaand)  
Tot AOW leeftijd: € 237,62 (meerpersoons) Tot AOW leeftijd: € 232,65 (meerpersoons)  
Vanaf AOW leeftijd: € 230,83 (alleenstaand) Vanaf AOW leeftijd: € 230,83 (alleenstaand)  
Vanaf AOW leeftijd: € 233,99 (meerpersoons) Vanaf AOW leeftijd: € 229,02 (meerpersoons)  
Aftoppingsgrens: Aftoppingsgrens: Aftoppingsgrens:
1-2 persoonshuishouding € 633,25 1-2 persoonshuishouding € 619,01 1-2 persoonshuishouding € 607,46
3 > persoonshuishouding € 678,66 3 > persoonshuishouding € 663,40 3 > persoonshuishouding € 651,03
Maximaal gezamenlijk inkomen: Maximaal gezamenlijk inkomen: Maximaal gezamenlijk inkomen:
Eenpersoons AOW : € 23.650 Eenpersoons AOW : € 23.175 Eenpersoons AOW : € 22.675
Meerpersoons AOW : € 32.075 Meerpersoons AOW : € 31.475 Meerpersoons AOW : € 30.800
     
Eenpersoons < AOW : € 23.725 Eenpersoons < AOW : € 23.225 Eenpersoons < AOW : € 22.700
Meerpersoons < AOW : € 32.200 Meerpersoons < AOW : € 31.550 Meerpersoons < AOW : € 30.825
Vrijgesteld inkomen: Vrijgesteld inkomen: Vrijgesteld inkomen:
Thuiswonend kind < 23 jaar : € 5.044 Thuiswonend kind < 23 jaar : € 4.964 Thuiswonend kind < 23 jaar : € 4.885
Vermogensgrens: Vermogensgrens: Vermogensgrens:
alleenstaand € 31.340 alleenstaand € 30.846 alleenstaand € 30.360
Meerpersoons € 62.680 Meerpersoons € 61.692 Meerpersoons € 60.720
     
Dashboard Huurtoeslag
 
Sociale huurwoning Sociale huurwoning Sociale huurwoning
Maximaal inkomen € 40.024
Maximaal inkomen € 39.055
Maximaal inkomen € 38.035
     
Minimaal 80% woningen tot inkomen  € 40.024
Minimaal 80% woningen tot inkomen  € 39.055
Minimaal 80% woningen tot inkomen  € 38.035
10% woningen inkomen tussen € 40.024 - € 44.655
10% woningen inkomen tussen € 39.055 - € 43.574
10% woningen inkomen tussen € 38.035 - € 42.436
10% woningen inkomen >  € 44.655
10% woningen inkomen >  € 43.574
10% woningen inkomen >  € 42.436
     
Woningcorporaties moeten jaarlijks minimaal 80% van hun vrijgekomen sociale-huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 40.024 (prijspeil 2021). 10% mag naar huishoudens met een inkomen tussen € 40.024 en € 44.655 (prijspeil 2021). En 10% mag naar de hogere inkomens.
 
Gezinnen sneller in aanmerking voor sociale huurwoning
De Tweede Kamer heeft ingestemd (dinsdag 8 december 2020) met het wetsvoorstel om meerpersoonshuishoudens sneller in aanmerking te laten komen voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Ook het wetsvoorstel om huurders een tijdelijke huurkorting te geven is door de Tweede Kamer aangenomen. De wetsvoorstellen worden binnenkort behandeld in de Eerste Kamer.
Gezinnen
De grens voor meerpersoonshuishoudens wordt vanaf 2022 voor drie jaar verhoogd (grenzen 2020: van € 39.055 naar € 43.126). Gezinnen met een laag middeninkomen voor wie het aanbod in de vrije sector onvoldoende aansluit bij hun financiλle mogelijkheden, krijgen nu meer kansen om een betaalbare woning te vinden. De grens voor eenpersoonshuishoudens blijft € 39.055.
Maatwerk
Woningcorporaties krijgen daarnaast vanaf 2022 meer ruimte om lokaal maatwerk toe te passen op het moment dat daar behoefte aan is. Dit maakt het mogelijk om in gemeenten waar de druk op de woningmarkt groot is, alsnog een sociale huurwoning toe te wijzen aan bijvoorbeeld een leraar of verpleegkundige die een inkomen heeft net boven de vastgestelde inkomensgrens. De zogenoemde lokale vrije toewijzingsruimte was standaard 10%. Dit wordt 15% als daar behoefte aan is. Indien lokaal maatwerk niet noodzakelijk is, dan wordt de vrije toewijzingsruimte 7,5%.

** menu **

10) ZORGVERZEKERINGWET

(deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006)
Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
€ 224,27 * 260 (SV-dagen) : € 58.311,00 € 220,12 * 260 (SV-dagen) : € 57.232,00 € 215,10 * 260 (SV-dagen) : € 55.927,00
of € 4.859,25 * 12 maanden : € 58.311,00 of € 4.769,33 * 12 maanden : € 57.232,00 of € 4.660,58 * 12 maanden : € 55.927,00
     
Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 7,00% Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 6,70% Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 6,95%
Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,75% Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,45% Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,70%
     
    Berekening van de maximale premie:    Berekening van de maximale premie: 
Hoog : € 58.311 * 7,00% : € 4.081,77 > € 4.082 Hoog : € 57.232 * 6,70% : € 3.262,22 > € 3.262 Hoog : € 55.927 * 6,95% : € 3.886,93 > € 3.887
(per maand : € 340,15 * 12 : € 4.081,77) (per maand : € 271,85 * 12 : € 3.262,22) (per maand : € 323,91 * 12 : € 3.886,93)
     
Laag : € 58.311* 5,75% : € 3.352,88 > € 3.353 bijv. DGA) Laag : € 57.232* 5,45% : € 3.119,14 > € 3.119 bijv. DGA) Laag : € 55.927* 5,70% : € 3.187,84 > € 3.188 (bijv. DGA)
(per maand : € 279,41 * 12 : € 3.352,88) (per maand : € 259,93 * 12 : € 3.119,14) (per maand : € 265,65 * 12 : € 3.187,84)
     

** menu **

11) VERPLICHT EIGEN RISICO IN DE ZORG

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
€ 385,= per jaar € 385,= per jaar € 385,= per jaar
     

GEMIDDELDE ZORGPREMIE

(Bron: Rijksoverheid)
Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
€ 1.498,- per jaar. Gemiddeld € 125,- per maand € 1.415,- per jaar. Gemiddeld € 118,- per maand € 1.380,- per jaar. Gemiddeld € 115,- per maand
+/+ € 83,- > 5,87% +/+ € 35,- > 2,53%  

** menu **

12) VERMOGEN (BOX 3)

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Vrijstelling BOX 3 Vrijstelling BOX 3 Vrijstelling BOX 3
Per 31 december 2020 / 1 januari 2021 Per 31 december 2019 / 1 januari 2020 Per 31 december 2018 / 1 januari 2019
€ 50.000 / € 100.000 € 30.846 / € 61.692 € 30.360 / € 60.720
Extra minderjarige kinderen : vervallen Extra minderjarige kinderen : vervallen Extra minderjarige kinderen : vervallen
     
Extra ouderentoeslag in Box 3: Extra ouderentoeslag in Box 3: Extra ouderentoeslag in Box 3:
Vervallen per 1 januari 2016 Vervallen per 1 januari 2016 Vervallen per 1 januari 2016
     
Vrijstelling voor uitvaartverzekering: Vrijstelling voor uitvaartverzekering: Vrijstelling voor uitvaartverzekering:
€ 7.348 € 7.232 € 7.118
     
Vrijstelling voor groene beleggingen: Vrijstelling voor groene beleggingen: Vrijstelling voor groene beleggingen:
€ 60.429 / € 120.858 € 59.477 / € 118.954 € 58.540 / € 117.080
Extra heffingskorting 0,70% van de vrijstelling Extra heffingskorting 0,70% Extra heffingskorting 0,70%
     

TARIEF BOX 3

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Forfaitair rendement * tarief : Effectieve heffing Forfaitair rendement * tarief : Effectieve heffing Forfaitair rendement * tarief : Effectieve heffing
     
t/m € 50.000 > 1,896% * 31% : 0,59% t/m € 72.797 > 1,789% * 30% : 0,54% t/m € 71.650 > 1,930% * 30% : 0,58%
(Spaardeel 0,03% * 67% & beleggingsdeel 5,69% * 33%) (Spaardeel 0,07% * 67% & beleggingsdeel 5,28% * 33%) (Spaardeel 0,13% * 67% & beleggingsdeel 5,59% * 33%)
     
€ 50.000 t/m € 950.000 > 4,501% * 31% : 1,40% € 72.797 t/m € 1.005.572 > 4,185% * 30% : 1,26% € 71.650 t/m € 989.736 > 4,443% * 30% : 1,33%
(Spaardeel 0,03% * 21% & beleggingsdeel 5,69% * 79%) (Spaardeel 0,07% * 21% & beleggingsdeel 5,28% * 79%) (Spaardeel 0,13% * 21% & beleggingsdeel 5,59% * 79%)
     
Vanaf € 950.000 > 5,690% * 31% : 1,76% Vanaf € 1.005.572 > 5,280% * 30% : 1,58% Vanaf € 989.736 > 5,59% * 30% : 1,68%
(Spaardeel 0,03% * 0% & beleggingsdeel 5,69% * 100%) (Spaardeel 0,07% * 0% & beleggingsdeel 5,28% * 100%) (Spaardeel 0,13% * 0% & beleggingsdeel 5,59% * 100%)
     
Tarief : uitkomst * 31% (+/+ 1,00%) Tarief : uitkomst * 30% Tarief : uitkomst * 30%
     
Te betalen belasting bij belastbaar vermogen van: Te betalen belasting bij belastbaar vermogen van: Te betalen belasting bij belastbaar vermogen van:
     
€ 25.000 => € 146 (= 0,584%) € 25.000 => € 133 (= 0,532%) € 25.000 => € 144 (= 0,576%)
€ 50.000 => € 293 (= 0,586%) € 50.000 => € 268 (= 0,536%) € 50.000 => € 289 (= 0,578%)
€ 100.000 => € 991 (= 0,991%) € 100.000 => € 731 (= 0,731%) € 100.000 => € 792 (= 0,792%)
€ 200.000 => € 2.386 (= 1,193%) € 200.000 => € 1.987 (= 0,994%) € 200.000 => € 2.125 (= 1,063%)
€ 1.000.000 => € 13.734 (= 1,373%) € 1.000.000 => € 12.033 (= 1,203%) € 1.000.000 => € 12.824 (= 1,282%)
     
 
 Voorbeeld voor 2021:
Totaal vermogen van € 250.000 -/- € 50.000 (vrijstelling) : € 200.000 > € 2.386 Box 3 belasting
€ 2.386 -/- € 1.987 : € 399 / € 1.987 = 20,00% meer box 3 belasting ten opzichte van 2020
 
 Voorbeeld voor 2020:
Totaal vermogen van € 250.000 -/- € 30.846 (vrijstelling) : € 219.154 > € 2.228 Box 3 belasting
 
VRIJSTELLING BOX 3 VOOR BEREKENING EIGEN BIJDRAGE ZORGINSTELLING
 
Daarnaast zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat de verhoging (in 2021) van de box-3-vrijstelling doorwerkt naar de diverse inkomens- en vermogensafhankelijke regelingen, zoals de zorg- en kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage aan een zorginstelling.
Daartoe moeten mensen met een vermogen van meer dan € 31.340 (in 2021) aangifte inkomstenbelasting blijven doen voor box 3.
 
Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Per 31 december 2020 / 1 januari 2021 Per 31 december 2019 / 1 januari 2020 Per 31 december 2018 / 1 januari 2019
€ 31.340 / € 62.680 € 30.846 / € 61.692 € 30.360 / € 60.720

** menu **

13) SV DAGEN

SV-dagen 2021 SV-dagen 2020 SV-dagen 2019
JAN : 21 JUL : 22 JAN : 23 JUL : 23 JAN : 23 JUL : 23
FEB : 20 AUG : 22 FEB : 20 AUG : 21 FEB : 20 AUG : 22
MRT : 23 SEP : 22 MRT : 22 SEP : 22 MRT : 21 SEP : 21
APR : 22 OKT : 21 APR : 22 OKT : 22 APR : 22 OKT : 23
MEI : 21 NOV : 22 MEI : 21 NOV : 21 MEI : 23 NOV : 21
JUN : 22 DEC : 23 JUN : 22 DEC : 23 JUN : 20 DEC : 22
Totaal : 261 dagen Totaal : 262 dagen Totaal : 261 dagen
     
  Meer SV dagen berekeningen  

** menu **

14) DIVERSEN

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Werknemersverzekeringen maximaal Werknemersverzekeringen maximaal Werknemersverzekeringen maximaal
€ 224,27 * 260 (SV-dagen) : € 58.311,00 € 220,12 * 260 (SV-dagen) : € 57.232,00 € 215,10 * 260 (SV-dagen) : € 55.927,00
of € 4.859,25 * 12 maanden : € 58.311,00 of € 4.769,33 * 12 maanden : € 57.232,00 of € 4.660,58 * 12 maanden : € 55.927,00
     
basispremie WAO/WIA : 7,03% (+/+ 0,26%) basispremie WAO/WIA : 6,77% (+/+ 0,31%) basispremie WAO/WIA : 6,46% (+/+ 0,19%)
bijdrage kinderopvang : 0,50 % bijdrage kinderopvang : 0,50 % bijdrage kinderopvang : 0,50 %
Totaal: 7,53% Totaal: 7,27% Totaal: 6,96%
     
Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf)
* Periode 1 januari t/m 31 juli * * Periode 1 januari t/m 31 december * * Periode 1 januari t/m 31 december *
Vaste dienst : premie 2,70% Vaste dienst : premie 2,94% premie : 3,60%
Flexwerkers : premie 7,70% Flexwerkers : premie 7,94%  
     
* Periode 1 augustus t/m 31 december *    
Vaste dienst : premie 0,34% (-/- 2,36%)    
Flexwerkers : premie 5,34% (-/- 2,36%)    
(Vier weken loon gaat in per 16 augustus)    
     
In verband met de afschaffing van de Baangerelateerde InvesteringsKorting (BIK) worden de premiepercentages voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) met ingang van 1 augustus 2021 verlaagd.    
     
Werkgevers betalen in 2021 minder ww-premie voor mensen in vaste dienst en meer voor flexwerkers Werkgevers betalen in 2020 minder ww-premie voor mensen in vaste dienst en meer voor flexwerkers  
     
Franchise WW-AWf-premie: Franchise WW-AWf-premie: Franchise WW-AWf-premie:
vervallen per 01 januari 2013 vervallen per 01 januari 2013 vervallen per 01 januari 2013
     
Minimum gebruikelijk loon DGA: Minimum gebruikelijk loon DGA: Minimum gebruikelijk loon DGA:
€ 3.916.67 * 12 maanden : € 47.000,00 € 3.833,33 * 12 maanden : € 46.000,00 € 3.750,00 * 12 maanden : € 45.000,00
     
Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR)
3,00% tot € 400.000
3,00% tot € 400.000
1,20% van het fiscale loon
1,18% boven € 400.000
1,20% boven € 400.000
(de vrije ruimte)
=fiscale loon =fiscale loon  
(de vrije ruimte)
(de vrije ruimte)
 
     
** WKR (verplichting) is ingevoerd op 1 januari 2015 **
** WKR (verplichting) is ingevoerd op 1 januari 2015 **
** WKR (verplichting) is ingevoerd op 1 januari 2015 **
 
De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 is in 2020 en 2021 verhoogd van 1,7% naar 3,00%. Dit biedt een werkgever, als deze daarvoor de financiλle ruimte hebt, de mogelijkheid om werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een bloemetje of een cadeaubon. En dat kan tegelijk sectoren helpen die getroffen zijn door de crisis.
Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 blijft de vrije ruimte in 2020 1,2% en in 2021 1,18%.

** menu **

15) ONDERNEMERS

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Oudedagsreserve Oudedagsreserve  
Toevoeging : 9,44% Toevoeging : 9,44% Toevoeging : 9,44%
€ 9.395,=  (maximaal) € 9.218,=  (maximaal) € 8.999,=  (maximaal)

****
Zelfstandigenaftrek Zelfstandigenaftrek  
€ 6.670 (-/- € 360) € 7.030 (-/- € 250) € 7.280
     
   2021 : € 6.780  (-/- € 250)  
2022 : € 6.310  (-/- € 360) 2022 : € 6.530  (-/- € 250)  
2023 : € 5.950  (-/- € 360) 2023 : € 6.280  (-/- € 250)  
2024 : € 5.590  (-/- € 360) 2024 : € 6.030  (-/- € 250)  
2025 : € 5.230  (-/- € 360) 2025 : € 5.780  (-/- € 250)  
2026 : € 4.870  (-/- € 360) 2026 : € 5.530  (-/- € 250)  
2027 : € 4.510  (-/- € 360) 2027 : € 5.280  (-/- € 250)  
2028 : € 4.120  (-/- € 390) 2028 : € 5.000  (-/- € 280)  
2029 : € 4.010  (-/- € 110)    
2030 : € 3.900  (-/- € 110)    
2031 : € 3.790  (-/- € 110)    
2032 : € 3.680  (-/- € 110)    
2033 : € 3.570  (-/- € 110)    
2034 : € 3.460  (-/- € 110)    
2035 : € 3.350  (-/- € 110)    
2036 : € 3.240  (-/- € 110)    
     
Startersaftrek Startersaftrek Startersaftrek
€ 2.123 € 2.123 € 2.123
     
MKB-winstvrijstelling MKB-winstvrijstelling MKB-winstvrijstelling
14,00% 14,00% 14,00%
     
Kleine Ondernemers Regeling (BTW) Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
€ 1.883 of meer     Geen vermindering
> € 1.345 en < € 1.883     2,5 x (€ 1.883 -/- te betalen btw =(5A -/- 5B))
< € 1.345     Vermindering = te betalen BTW
€ 0 of minder     Geen vermindering
       
  Bij maximale omzet van € 20.000 per jaar Bij maximale omzet van € 20.000 per jaar  
       

INVOERING VANAF 2020

Kleine ondernemers met maximaal € 20.000 omzet in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van omzetbelasting. Dit betekent dat hij geen btw in rekening brengt aan zijn afnemers en dus ook geen btw meer mag vermelden op zijn facturen. Hij is daarnaast ook ontheven van het doen van btw-aangiften en bijbehorende administratieve verplichtingen. Daar staat tegenover dat deze ondernemer de btw die andere ondernemers aan hem in rekening brengen niet in aftrek kan brengen. De regeling geldt alleen voor de door hem in Nederland verrichte goederenleveringen en diensten.

Het kabinet wil hiermee de kleineondernemersregeling (KOR) vereenvoudigen voor bedrijven en de Belastingdienst. De regeling gaat ook gelden voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s.

*****

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

 Investeringskorting voor bedrijven

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting. Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. Bedrijven kunnen deze kosten verrekenen met hun loonheffing.

BIK wordt verder uitgewerkt

Details van de regeling worden verder uitgewerkt. Voor de aanvraag en uitvoering van de BIK werken Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) en de Belastingdienst samen.

  ** menu **

16) SCHENK- EN ERFBELASTING

Vrijstelling: Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
ERFBELASTING      
Partner € 671.910 € 661.328 € 650.913
Kinderen / kleinkinderen € 21.282 € 20.946 € 20.616
Ouder € 50.397 € 49.603 € 48.821
       
SCHENKINGSRECHT      
Kinderen € 6.604 € 5.515 € 5.428
Kinderen 18-40 jaar eenmalig € 26.881 € 26.457 € 26.040
Kinderen 18-40 jaar eenmalig voor studie € 55.996 € 55.114 € 54.246
Kinderen 18-40 jaar eenmalig voor woning € 105.302 € 103.643 € 102.010
Overige gevallen € 3.244 € 2.208 € 2.173
       
Erfgenaam en aansprakelijkheid
 
Erfgenamen kunnen nu tot maximaal het bedrag van hun erfenis aansprakelijk gesteld worden voor naheffings- en navorderingsaanslagen en aansprakelijkheidsschulden die pas zijn opgekomen na het overlijden van de erflater. De Belastingdienst mist daardoor soms verhaalsmogelijkheden, omdat mensen hun vermogen vlak voor hun overlijden wegschenken. De erfgenaam heeft dan geen of slechts een kleine erfenis ontvangen. De aansprakelijkheid wordt daarom uitgebreid met het bedrag van schenkingen die kort (tot 180 dagen) voor het overlijden van de erflater zijn ontvangen.
 
De uitbreiding van de aansprakelijkheid geldt niet voor schenkingen die zijn vrijgesteld van schenkbelasting.
 
Deze wijziging gaat al vanaf dinsdag 18 september 2018 (15.15 uur) gelden

** menu **

Tariefgroepen: Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Belaste verkrijging: € 0 - € 128.751 € 0 - € 126.723 € 0 - € 124.727
Partners en kinderen 10% 10% 10%
Kleinkinderen 18% 18% 18%
Overige verkrijgers 30% 30% 30%
Belaste verkrijging: € 128.751 en hoger € 126.723 en hoger € 124.727 en hoger
Partners en kinderen 20% 20% 20%
Kleinkinderen 36% 36% 36%
Overige verkrijgers 40% 40% 40%

** menu **

17) KANSSPELBELASTING

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
30,1%
30,1%
30,1%
Waarde auto's : 85% van de cataloguswaarde Waarde auto's : 85% van de cataloguswaarde Waarde auto's : 85% van de cataloguswaarde
Vrijstelling: Vrijstelling: Vrijstelling:
Waarde van de prijs < € 450 Waarde van de prijs < € 450 Waarde van de prijs < € 450
Inleg is groter of gelijk aan gewonnen prijs Inleg is groter of gelijk aan gewonnen prijs Inleg is groter of gelijk aan gewonnen prijs
     

** menu **

18) OVERDRACHTSBELASTING

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Woningen (35 jaar en ouder)
2%
Woningen:
2%
Woningen:
2%
     
Woningen (starters van 18 t/m 34 jaar)
0%
Woningen (starters van 18 t/m 34 jaar)
n.v.t.
Woningen (starters van 18 t/m 34 jaar)
n.v.t.
De vrijstelling geldt vanaf april 2021
 alleen voor huizen onder de € 400.000
n.v.t.
n.v.t.
     
Woningen (niet hoofdbewoner)
8%
Woningen (niet hoofdbewoner)
n.v.t.
Woningen (niet hoofdbewoner)
n.v.t.
Bijvoorbeeld Beleggers Bijvoorbeeld Beleggers Bijvoorbeeld Beleggers
     
Bedrijfspanden
8%
Bedrijfspanden
6%
Bedrijfspanden:
6%
     

** menu **

19) MINIMUMLOON & AOW

(Alle genoemde bedragen zijn 'bruto') Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
(Rode bedragen zijn netto) per 1 juli per 1 januari per 1 juli per 1 januari per 1 juli per 1 januari
Minimumloon: € 1.701,00 € 1.684,80 € 1.680,00 € 1.653,60 € 1.635,60 € 1.615,80
(21 jaar en ouder) + 0,96% + 0,29% + 1,60% + 1,10% + 1,23% + 1,35%
             
AOW 70%: € 1.275,39 € 1.266,46 € 1.245,04 € 1.230,24 € 1.202,99 € 1.190,58
  + 0,71% + 1,72% + 1,20% + 2,27% + 1,04% + 2,95%
tegemoetkoming: € 26,04 € 26,04 € 25,63 € 25,63 € 25,23 € 25,23
Totaal: =  € 1.301,43 =  € 1.292,50 =  € 1.270,67 =  € 1.255,87 =  € 1.228,22 =  € 1.215,81
-/- bijdrage Zvw: -/- € 74,83 -/- € 74,31 -/- € 69,25 -/- € 68,44 -/- € 70,00 -/- € 69,30
NETTO met heffingskorting: € 1.226,60 € 1.218,19 € 1.201,42 € 1.187,43 € 1.158,22 € 1.146,51
vakantiegeld: € 71,13 € 71,93 € 69,19 € 72,04 € 69,97 € 72,44
             
AOW 50%: € 863,66 € 857,63 € 844,40 € 833,92 € 818,55 € 809,81
  + 0,70% + 1,57% + 1,26% + 1,88% + 1,08% + 2,53%
tegemoetkoming: € 26,04 € 26,04 € 25,63 € 25,63 € 25,23 € 25,23
Totaal: =  € 889,70 =  € 883,67 =  € 870,03 =  € 859,55 =  € 843,78 =  € 835,04
-/- bijdrage Zvw: -/- € 51,15 -/- € 50,81 -/- € 47,41 -/- € 46,84 -/- € 48,09 -/- € 47,59
NETTO met heffingskorting: € 838,55 € 832,86 € 822,62 € 812,71 € 795,69 € 787,45
vakantiegeld: € 50,80 € 51,37 € 49,42 € 51,46 € 49,98 € 51,75
             

** menu **

20) VENNOOTSCHAPSBELASTING

Tariefgroepen: Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
t/m € 200.000   16,50% 19,00%
t/m € 245.000 15,00%    
vanaf € 200.000   25,00% 25,00%
vanaf € 245.000 25,00%    
       
Onbeperkt voorwaarts verliezen verrekenen in de Vennootschapsbelasting
Momenteel mag een belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting verliezen ιιn jaar achteruit verrekenen en zes jaar voorwaarts. In de bijlage van de Miljoenennota 2020 staat nu dat het kabinet de voorwaartse verliesverrekening in de VPB onbeperkt wil maken.
 
Aan deze onbeperkte verliesverrekening zijn wel grenzen verbonden. De verliezen zijn maar tot een bedrag van € 1 miljoen helemaal te verrekenen. Boven die € 1 miljoen zijn de verliezen slechts tot 50% verrekenbaar. 

** menu **

21) TARIEF BOX 2

AANMERKELIJK BELANG

U hebt een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw fiscale partner, direct of indirect minimaal 5% in aandelen, winstbewijzen, genotsrechten en stemrecht.
Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
26,90% 26,25% 25,00%
     
Tarief en excessief lenen bij eigen vennootschap
Nog een 'fiscale maatregel tegen familiebedrijven' die MKB-Nederland een doorn in het oog is: om excessief lenen bij de eigen vennootschap door aanmerkelijkbelanghouders tegen te gaan is in juni 2020 een wetsvoorstel ingediend om schulden boven € 500.000 te belasten als fictief voordeel in box 2.

** menu **

22) AUTO BIJTELLING

Bij meer dan 500 privι kilometer
Bijtelling: Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
  (Nieuw toegelaten in 2021) (Nieuw toegelaten in 2020) (Nieuw toegelaten in 2019)
       
> 0 CO2-uitstoot per km 12% 8% 4%
> meer dan 0 CO2-uitstoot per km 22% 22% 22%
       
Hoe lang geldt het verlaagde percentage?
Valt u in het verlaagde bijtellingspercentage (4%)? Dat percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand van eerste toelating. Is die datum bijvoorbeeld 7 maart, dan start de 60-maandsperiode dus op 1 april.
 
Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.
 
Hoe wordt de datum van de eerste toelating bepaald?
Als datum van de eerste toelating geldt de datum waarop de auto voor het eerst in gebruik is genomen. Dat kan in Nederland zijn, maar ook in het buitenland. Bij nieuwe auto’s valt dit moment samen met de datum waarop voor het eerst een kenteken is afgegeven. Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn, bijvoorbeeld bij import van gebruikte auto’s.
  Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Elektrisch:      
< 12% (< € 40.000) 8% (< € 45.000) 4% (< € 50.000)
Waarde boven 22% (Waarde boven € 40.000) 22% (Waarde boven € 45.000) 22% (Waarde boven € 50.000)
       
Waterstof: 12% 8% 4%
       
De bijtellingspercentages gelden vanaf het moment dat de auto geregistreerd is. Heeft u een auto van voor 2017? Dan geldt de bijtelling van dat jaar voor maximaal 60 maanden.
 
Voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating vσσr 1 januari 2017 waarbij de termijn van 60 maanden voorbij is, geldt vanaf 1 januari 2019 een verlaagde bijtelling van 12% voor zover de grondslag voor de bijtelling € 40.000 (=2021) of lager is. Voor het deel van de grondslag boven € 40.000 (=2021) geldt de algemene bijtelling van 22%. Het gaat dan dus om alle auto’s met een datum 1e tenaamstelling in 2013 of eerder. En om auto’s met een datum 1e tenaamstelling in 2014: voor deze auto’s verloopt de termijn van 60 maanden in de loop van 2019
 
  Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Fiets bijtelling:   7% 7%
 
Goedgekeurd is dat als de inkoopprijs van de aan de werknemer verstrekte fiets na aftrek van de eigen bijdrage van de werknemer hoger is dan € 749 inclusief btw, de aftrek van btw uitgesloten is voor het bedrag dat uitkomt boven € 749. Tot de grens van € 749 inclusief btw komt de btw volledig voor aftrek in aanmerking (mits de ondernemer volledig aftrekgerechtigd is).  

** menu **

23) ENERGIEBELASTING (EB) (Milieubelastingen)

" € " = positief voor portemonnee Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
" € " = negatief voor portemonnee Inclusief btw Exclusief btw Inclusief btw Exclusief btw Inclusief btw Exclusief btw
Belastingvermindering EB per aansluiting
           
Per jaar : € 558,56 € 461,62 € 527,17 € 435,68 € 311,62 € 257,54
Per dag (/365): € 1,53030 € 1,264712 € 1,440363 € 1,190383 € 0,853763 € 0,705589
(2020 = 366 dagen) +/+ € 31,39   +/+ € 215,55   -/- € 61,71  
GAS (per m3):
           
(0 - 170.000) € 0,421758 € 0,34856 € 0,403015 € 0,33307 € 0,354687 € 0,29313
  +/+ € 0,018743   +/+ € 0,048328   +/+ € 0,040075  
             
Opslag Duurzame Energie: € 0,102971 € 0,0851 € 0,093775 € 0,0775 € 0,063404 € 0,0524
(0 - 170.000) +/+ € 0,009196   +/+ € 0,030371   +/+ € 0,028919  
             
Totaal overheidsheffingen: € 0,524729 € 0,43366 € 0,496790 € 0,41057 € 0,418091 € 0,34553
  (+/+ € 0,027939))   (+/+ € 0,078699)   (+/+ € 0,068994)  
  = +/+ 5,62%   = +/+ 18,82%   = +/+ 19,76%  
ELEKTRICITEIT (per kWh):
           
(0 - 10.000) € 0,114079 € 0,09428 € 0,118217 € 0,09770 € 0,119342 € 0,09863
      -/- € 0,001125   -/- € 0,007200  
             
Opslag Duurzame Energie: € 0,036300 € 0,0300 € 0,033033 € 0,0273 € 0,022869 € 0,01890
(0 - 10.000)     +/+ € 0,010164   +/+ € 0,006897  
             
Totaal overheidsheffingen: € 0,150379 € 0,12428 € 0,151250 € 0,12500 € 0,142211 € 0,11753
  (-/- € 0,000871)   (+/+ € 0,009039)   (-/- € 0,000303)  
  = -/- 0,58%   = +/+ 6,36%   = -/- 0,21%  
DRINKWATER (per m3:
           
(laag % omzetbelasting)            
Belasting op leidingwater: € 0,38586 € 0,354 € 0,37932 € 0,348 € 0,37387 € 0,343
             
Totaal overheidsheffingen: € 0,38586   € 0,37932 € 0,348 € 0,37387 € 0,343
  (+/+ € 0,00654)   (+/+ € 0,00545)   (+/+ € 0,01453)  
  = +/+ 1,72%   = +/+ 1,46%   = +/+ 4,04%  
             
             
Wat ben je meer of minder kwijt ten opzichte van het vorige jaar:
             
" € " = positief voor portemonnee Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
" € " = negatief voor portemonnee Inclusief btw Exclusief btw Inclusief btw Exclusief btw Inclusief btw Exclusief btw
* Alleenstaande *            
Belastingvermindering -/- € 31,39   -/- € 215,55   € 61,71  
650 m3 € 18,16   € 51,15   € 44,85  
1.925 kWh -/- € 1,68   € 17,40   -/- € 0,58  
46 m3 € 0,30   € 0,25   € 0,67  
             
Totaal: -/- € 14,61   -/- € 146,75   +/+ € 106,65  
             
* Gezin met 2 kinderen *            
Belastingvermindering -/- € 31,39   -/- € 215,55   € 61,71  
1.720 m3 € 48,06   € 135,36   € 118,67  
4.155 kWh -/- € 3,62   € 37,55   -/- € 1,26  
163 m3 € 1,07   € 0,59   € 2,37  
             
Totaal: +/+ € 14,12   -/- € 41,75   +/+ € 181,49  
 
Bron inzake gemiddelde : Milieu Centraal en RVO (berekening Nibud, 2019)
 
LEVERINGSKOSTEN Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
(Leveringskosten bij een gemiddeld huishoudelijk verbruik) Per jaar: Per dag: Per jaar:
Per dag:
(366 dagen)
Per jaar: Per dag:
             
ELEKTRICITEIT            
             
Liander € 274,17 € 0,7511 € 256,68 € 0,7013 € 252,40 € 0,6915
  +/+ € 17,49   +/+ € 4,28   +/+ € 0,44  
             
Vattenfall (*) € 71,87 € 0,1969 € 59,82 € 0,1634 € 39,06 € 0,1070
  +/+ € 12,05   +/+ € 20,76   € 0,00  
             
GAS            
Liander € 204,69 € 0,5608 € 200,34 € 0,5474 € 191,19 € 0,5238
  +/+ € 4,35   +/+ € 9,15   -/- € 1,63  
             
Vattenfall (*) € 71,87 € 0,1969 € 59,82 € 0,1634 € 45,01 € 0,1233
  +/+ € 12,05   +/+ € 14,81   € 0,00  
* Inclusief 21% omzetbelasting *            
(*) tarief kan per leverancier verschillen            

** menu **

27) VLIEGBELASTING

Het kabinet gaat per 1 januari 2021 een vliegbelasting invoeren. De eerder voorgestelde vliegbelasting voor vrachtverkeer gaat niet door, na aanvullend onderzoek op verzoek van de Tweede Kamer. Het tarief van de vliegbelasting voor passagiers gaat daarom iets omhoog naar €7,45 per vertrekkende passagier.

(Bron: Rijksoverheid, vrijdag 13 november 2020)

 
Vliegbelasting / Vliegtaks / Ecotax Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
       
Nederland € 7,845 Geen vliegtaks Geen vliegtaks
Belgiλ      
Duitsland
(vanaf 1 januari 2011)
 
€ 13,00 (binnen Europese Unie)
€ 25,00 (tot 6.000 km)
€ 59,00 (> 6.000 km)
 
Frankrijk      
Italiλ      
Oostenrijk      
Noorwegen      
Zweden      

 Vliegbelasting in andere landen 

** menu **

24) EIGEN BIJDRAGE CAK (Centraal Administratie kantoor)

  Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
  Hoge eigen bijdrage Lage eigen bijdrage Hoge eigen bijdrage Lage eigen bijdrage Hoge eigen bijdrage Lage eigen bijdrage
             
Per maand (maximaal): € 2.469,20 € 899,80 € 2.419,40 € 861,80 € 2.364,80 € 861,80
Per maand (minimaal): € 0 € 171,40 € 0 € 168,00 € 0 € 164,20
             
Aftrek persoonlijke kosten bij berekening eigen bijdrage:
  Alleenstaanden: Gehuwden: Alleenstaanden: Gehuwden: Alleenstaanden: Gehuwden:
             
Aftrek persoonlijke kosten:

Zak- en kleedgeld:

€ 3.906,00 € 6.076,00 € 3.778,00 € 5.877,00 € 3.741,00 € 5.819,00
             
Aftrek (niet-) pensioengerechtigde leeftijd:
Pensioengerechtigd: € 1.044,00 € 2.088,00 € 1.023,00 € 2.046,00 € 1.000,00 € 2.000,00
Niet-pensioengerechtigd: € 1.867,00 € 3.734,00 € 1.830,00 € 3.660,00 € 1.788,00 € 3.576,00
             
Aftrek premie zorgverzekering:
Standaard premie: € 1.609,00   € 1.546,00   € 1.530,00  
Inkomensafhankelijke bijdrage: zie salaris opgave   zie salaris opgave   zie salaris opgave  
             
Inkomens vrijstellingsgrens:
Heb in jaar AOW-leeftijd bereikt € 9.264,00 € 11.023,00 € 8.925,00 € 10.592,00 € 8.741,00 € 10.428,00
Heb in jaar nog niet AOW-leeftijd bereikt € 7.041,00 € 14.313,00 € 6.768,00 € 13.658,00 € 6.610,00 € 13.423,00
Mijn beschikbaar inkomen is lager dan de vrijstellingsgrens : Dan geldt er geen aftrek.
Mijn beschikbaar inkomen is hoger dan de vrijstellingsgrens : Dan trekken wij 25% van uw beschikbaar inkomen boven de vrijstellingsgrens af.
 
Maximale korting niet-AOW gerechtigde leeftijd:
  € 10.376,00 € 20.752,00 € 10.253,00 € 20.506,00 € 10.171,00 € 20.342,00
             

Meer info : www.hetcak.nl

Brochure CAK 2021

Wat is de aftrek van het beschikbaar inkomen (CAK)?

** menu **

26) REGELING VOOR VERVROEGDE UITTREDING (RVU)

Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in de Wet op de loonbelasting een drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) opgenomen. De vrijstelling geldt voor uitkeringen tot een bedrag gelijk aan het gebruteerde netto-ouderdomspensioen per maand volgens de Algemene Ouderdomswet.

In verband met de indexeringsvoorschriften is het aanvankelijk in de wet opgenomen bedrag van € 1.767 vervangen door € 1.847.

zie ook artikel 346

  Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
       
  € 1.847 N.V.T. N.V.T.

** menu **

Websites met betrekking tot bovenstaande informatie:
Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 (uitgave 2) Wijzigingen Belastingheffing per 01 januari 2021 (MvF)

25) FISCALE EN SOCIALE VERZEKERINGEN INFORMATIE IN SCHEMA'S

Bron : Noordhollands Dagblad, 31 december 2020
 
Bron : Noordhollands Dagblad, 31 december 2020

** menu **

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **