naar Marker Nieuws indexpagina
Eilandraad Marken aan de slag met herinrichting N518
Aan de slag met enquête en advies

Na ons informatieve bericht van 28 juni 2014 over de plannen van Provincie Noord-Holland om 60 km en extra drempels op de N518 in te voeren, heeft het bestuur van de Eilandraad besloten om, naast haar informatieve rol, ook haar adviserende rol op zich te nemen. Het plan is om een korte enquête op te stellen met vragen over heikele onderwerpen met betrekking tot de voorgenomen herinrichting van de N518 en de resultaten onder de aandacht van de Provincie Noord-Holland te brengen. De werkgroep Openbare Ruimte gaat dit voorbereiden, maar is nog naarstig op zoek naar werkgroepleden. Niet alleen voor dit onderwerp, maar bijvoorbeeld ook voor het nader uitwerken van de Toekomstvisie Marken. In die Toekomstvisie komen namelijk ook zaken als een verkeerscirculatieplan binnen Marken aan orde van waaruit mogelijk geadviseerd kan worden om over te gaan tot éénrichtingsverkeer binnen de oude kern en/of aanleggen van extra ontsluitingswegen.  Ook dat is dus een belangrijk onderwerp. Opgeven als werkgroeplid kan via info@eilandraad.nl. Voor nadere vragen kan je contact opnemen met ons bestuurslid Jaap Boes.

Op dinsdag 20 mei 2014 werden wij tijdens het halfjaarlijks overleg door gemeente Waterland geïnformeerd over de plannen van Provincie Noord-Holland met betrekking tot de voorgenomen herinrichting van de N518. Zodra openbaar, zouden wij de bijbehorende documenten ter beoordeling ontvangen. De bedoeling was om deze informatie voorafgaand aan de openbare vergadering van maandag 16 juni in bezit te hebben. Uiteindelijk ontvingen wij op woensdag 25 juni van Provincie Noord-Holland de betreffende memo (zie pdf 2). Ondertussen was ons ook duidelijk geworden dat B&W van gemeente Waterland reeds op dinsdag 3 juni een inhoudelijke reactie had vastgesteld welke uiteindelijk op vrijdag 13 juni formeel per brief naar Provincie Noord-Holland is gestuurd (zie pdf 1). Blijkbaar vond gemeente Waterland het niet nodig om eerst het advies van de Eilandraad af te wachten. De brief zelf hebben wij niet in afschrift mogen ontvangen maar uiteindelijk wel zelf gevonden via de website van gemeente Waterland. Deze brief van gemeente Waterland was namelijk onderwerp van gesprek tijdens de raadsvergadering van donderdag 3 juli. Daarop zijn twee moties ingediend en aangenomen en wel als volgt:

Motie VVD met steun van CDA, SP en PvdA:
Handhaaf 80 km/uur op de N518 en maak deze alleen 60 km/uur ter plaatse van gevaarlijke kruisingen.

Motie SP met steun van CDA, PvdA en D66:
(zie artikel 7352)
Sluit aan bij het oorspronkelijke advies van Provincie Noord-Holland om van de huidige parkeerplaats bij het Kruis een vluchthaven te maken waar je alleen mag staan bij pech. 

Deze moties wijken dus af van de standpunten die B&W in haar brief van vrijdag 13 juni heeft staan. Wethouder Laura Bromet zal deze door de gemeenteraad aangegeven standpunten dus aanvullend kenbaar moeten maken bij Provincie Noord-Holland. Wij zullen daarnaast als Eilandraad ook rechtstreeks contact opnemen met Provincie Noord-Holland en aankondigen dat wij op een later moment met resultaten van een onder Markers gehouden enquête zullen komen.

1) Brief gemeente Waterland inzake N518 2) Trajectstudie N518 Provincie Noord-Holland (zie artikel 7351)
(gedagtekend : woensdag 11 juni 2014) (gedagtekend : woensdag 30 april 2014)

Bron: Stichting Eilandraad Marken, zaterdag 5 juli 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina