naar Marker Nieuws indexpagina
Nieuwe naam markeert nieuwe fase dijkversterking Marken
 
Het project waarover deze nieuwsbrief gaat, heeft een nieuwe naam: Dijkversterking Marken. De bescherming van Marken tegen water gaat een nieuwe fase in. De pilot Meerlaagsveiligheid Marken is afgerond. Rijkswaterstaat gaat nu verder met het voorbereiden van de dijkversterking.
 
Bescherming in 3 lagen
Tot nu toe heette deze nieuwsbrief Pilot Meerlaagsveiligheid Marken. In het gelijknamige project onderzocht Rijkswaterstaat hoe we het eiland Marken op 3 manieren (lagen) kunnen beschermen tegen overstromingen. Dat deden we samen met de gemeente Waterland, de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, belangenorganisaties en de bewoners van Marken.
 
Voorbereidend werk
De resultaten van de pilot zijn nu bekend. Laag 1 is het versterken van de dijk. Dit is voor Marken de gekozen oplossing, die Rijkswaterstaat gaat realiseren. Laag 2 gaat over het inrichten van de ruimte, met bijvoorbeeld waterbewuste woningen die bestand zijn tegen klimaat en overstromingen. Het onderzoek Marken boven water ziet hierop toe. En laag 3 richt zich op maatregelen die nodig zijn voor de rampenbeheersing, zoals evacuatie en zelfredzaamheid van mensen. Hiertoe vond in 2016 de grootschalige oefening Waterwolf plaats. Met het invullen van de 3 lagen hebben we de pilot afgerond. Rijkswaterstaat bereidt vanaf nu de dijkversterking aan de Zuid- en de Westkade verder voor.
 
Plannen uitwerken
Wat we weten is dat we de dijk aan de Zuidkade buitenwaarts gaan versterken. Aan de Westkade versterken we hem binnen de contouren van de huidige dijk. Nu is het tijd om het ontwerp in detail uit te werken. Hoe hoog wordt de dijk? Hoe geven we hem een stevig fundament? Hoeveel water mag er in extreme situaties overheen stromen zonder dat Marken daar last van heeft? Samen met de ingenieurs van adviesbureau Sweco geven we een antwoord op deze en andere vragen.
 
Effect op omgeving
Verder brengen we in kaart welk effect de werkzaamheden aan de dijk hebben op de natuur, het watersysteem, archeologische vondsten in de omgeving en het historische aangezicht van Marken. Deze effecten leggen we vast in een milieueffectrapport. Dit rapport en de gedetailleerde plannen voor het ontwerp en de aanleg van de dijk, die we beschrijven in het projectplan Waterwet, leggen we midden 2018 ter visie. Dit wil zeggen dat iedereen het rapport en de plannen kan lezen en erop kan reageren door een zogeheten zienswijze in te dienen.
 
Hoogheemraadschap
Naar verwachting is de dijk in 2023 klaar. Dan neemt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het beheer en onderhoud over van Rijkswaterstaat. Om zich daarop voor te bereiden werken medewerkers van het hoogheemraadschap nu al mee aan het ontwerp van de dijk. Samen met de werkgroep dijkversterking van de Eilandraad buigen zij zich bovendien over knelpunten in de waterafvoer op Marken. De oplossingen die zij bedenken, neemt Rijkswaterstaat mee bij het uitwerken van het ontwerp van de dijk en in het contract voor de aannemer.
 

Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Pilot Meerlaagsveiligheid Marken 'mei 2017'

Bron: Rijkswaterstaat, woensdag 24 mei 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina