Pep's CAO informatie Terug naar vakinfo

    zondag, 17 januari 2015

* CAO websites *
CAO Startpagina FNV- CAO informatie
SDU- CAO's in Nederland Federatie Werkgeversorganisaties Metaal & Techniek
CAO nieuws van het CNV  CAO-Salaris - Index pagina

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **

* CAO's in PDF * ("rood" CAO moet nog verlengd worden)
Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen Van : 1 januari 2014 t/m 31 december 2016
Mode- en Sportdetailhandel        Belangrijkste punten uit CAO 010710 t/m 300612 Van : 1 juli 2012 t/m 30 september 2013
Hoveniersbedrijf Van : 1 januari 2014 t/m 29 februari 2016
Technisch Installatiebedrijf Van : 1 april 2011 t/m 30 april 2013
Bouwnijverheid Van : 1 januari 2009 t/m 31 december 2011

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **

* Hoveniers sector *
Colland Sazas (o.a. Verzuim verzekering)
Productschap Tuinbouw  Aangifte Productschap Tuinbouw Sazas "downloads"
Colland premies (Pensioen & Sazas) Verzekeringsvoorwaarden Sazas BASIS-pakket (180608)
Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners Verzekeringsvoorwaarden Sazas PLUS-pakket (180608)
Digitaal loket Colland / Sazas (ziekteverzuim) Digitaal loket Colland (pensioenregeling)
   CAO-Salaris - Informatie

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **

* Vervoer sector *
VTL -  Transport & Logistiek Transport en Logistiek Nederland (o.a. Beroepsgoederenvervoer)
Kerncijfers Pensioenfonds Vervoer (2005 t/m 2010) Pensioenfonds Vervoer
FNV - Beroepsgoederenvervoer Werkgevers portaal Pensioenfonds Vervoer
Werkgeversverklaring (vervoer sector) Digitaal loket Plato berichtendienst
"Mijn TVM" "Achmea Vitale"
DHL / Brandstoftoeslag  CAO-Salaris - Informatie
Inloggen "Verzoek teruggave buitenlandse omzetbelasting"  
Toelichting Verzoek teruggave buitenlandse omzetbelastin NACE-codes
"Professionele Diesel accijns Belgie"
vervolgens thema 'accijns' + NL > DIESEL* : Professionele diesel
 

 KERNCIJFERS PENSIOEN GOEDERENVERVOER

  Kerncijfers 2015: Kerncijfers 2014: Kerncijfers 2013:  
Maximum loon: 51.976 51.414 50.853  
Franchise: 11.395 11.005 10.940  
Premiepercentage: 30,00% (WG:19,84% / WN:10,16%) 30,00% (WG:19,84% / WN:10,16%) 30,00% (WG:19,84% / WN:10,16%)  
WIA-premie: 0,60% (WN) 0,60% (WN) 0,60% (WN)  
Stichting O & O: 0,86% (WG:0,615% > WN:0,245%) 0,86% (WG:0,615% > WN:0,245%) 0,86% (WG:0,615% > WN:0,245%)  

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **

* Mode & sport sector *
Mitex (o.a. Mode- en Sportdetailhandel) Mode & Sport
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel Ziekmeldingen CBW-MITEX Verzuim
Premies Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel  CAO-Salaris - Informatie

 PENSIOEN DETAILHANDEL (Mode & Sport)

  2015: 2014: 2013:
Maximum loon: 51.976 51.414 50.853
Franchise: 12.564 12.564 12.489
Maximale premie grondslag: 39.412 38.850 38.364
OuderdomsPensioen 19,40% (WG:14,281% / WN:5,119%) 19,40% (WG:14,281% / WN:5,119%) 19,40% (WG:14,281% / WN:5,119%)
Aanvullend Pensioen 22,20% (verdeling in overleg tussen WG en WN) 22,20% (WG:11,10% / WN:11,10%) 22,20% (WG:11,10% / WN:11,10%)
Sociaal fonds: 0,15% (WG) ?? 0,15% (WG) 0,00% (WG)

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **

* Technisch Installatie sector *
Uneto-VNI  CAO Salaris - Informatie

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **

* Kappers sector *
ANKO CAO Salaris - Informatie

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **

* Bouwnijverheid *
Cordares  CAO Salaris - Informatie
Administratienet (algemeen) Administratienet (bouwnijverheid)
************ ************
IND tabel netto normbedragen voldoende inkomen IND Brochures
IND Begrippen Tijdspaarfonds voor het Bouwbedrijf

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **