naar Marker Nieuws indexpagina
Werkzaamheden Akkerstraat, Hoogkamplaan en Noorderwerfstraat Marken
Sinds februari 2017 worden er werkzaamheden verricht in het bovengemelde gebied. Eerst heeft PWN aanpassingen aan het leidingennet verricht en hierna zijn de bestratingswerkzaamheden gestart. Bewoners in dit gebied zijn hierover door ons ge´nformeerd. De oude kern van Marken heeft beperkingen qua bereikbaarheid en belastbaarheid. Bovendien ondervinden bewoners in dit gebied overlast. Wij hebben daarom met de aannemer van de bestratingswerkzaamheden een aantal afspraken gemaakt.  Die afspraken zijn als volgt:
 
 1) Om te voorkomen dat er te groot en zwaar materieel door de smalle straatjes van de oude kern van Marken rijden, hebben wij op de Walandweg een depot ingericht voor de opslag van zand en bestratingsmateriaal. Grote vrachtwagens laden en lossen hier hun materialen zoals grond en bestratingsmateriaal.
 
2) Voor het transport van de materialen vanuit het depot rijdt de aannemer met een kleine vrachtauto.  Hierdoor wordt voldaan aan de geldende gewichtsbeperkingen en ontheffingen. Keerzijde van de inzet van klein materieel is dat er meer verkeersbewegingen gemaakt moeten worden.

Ondanks de gemaakte afspraken hebben wij reacties van bewoners ontvangen waarin zij hun zorgen uitten over de manier waarop de aannemer het transport verzorgt. Dat betreuren wij en hebben daarom de aannemer benaderd en gewezen op de gemaakte afspraken. Wij hebben er bovendien op aangedrongen in het gebied stapvoets te rijden en aangegeven dat de inzet van een kleine shovel voor transport niet is toegestaan. Wij zien er op toe dat de afspraken worden nageleefd en hopen dat hiermee de overlast tot een minimum beperkt wordt. 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, neemt u dan contact op de heer Justin Verleg,
telefoonnummer (0299) 658 574 of via e-mail: j.verleg@waterland.nl

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 21 april 2017

 

ARCHIEF ** Herbestraten Akkerstraat, Hoogkamplaan en Noorderwerfstraat op Marken **

10641 Werkzaamheden Akkerstraat, Hoogkamplaan en Noorderwerfstraat Marken Bron : Gemeente Waterland, vrijdag 21 april 2017
10632 Vernielingen in Buurterstraat door chauffeur van Wagelaar B.V. Bron : Bewoners Buurterstraat, woensdag 19 april 2017
10630 Bestratingswerkzaamheden Hoogkamplaan Bron : Stichting Eilandraad Marken, maandag 17 april 2017
10622 Herbestratingswerkzaamheden Hoogkamplaan Bron : PepProductions, donderdag 13 april 2017
10395 Herbestratingswerkzaamheden op Marken uitgesteld door PWN Bron : Gemeente Waterland, woensdag 8 februari 2017
10347 Herbestraten Akkerstraat, Hoogkamplaan en Noorderwerfstraat op Marken Bron : Gemeente Waterland, vrijdag 20 januari 2017
 
 naar Marker Nieuws indexpagina