Facebook

´Live´ Kerkdienst op Marken meeluisteren
´Live´ Kerkdienst op Marken meekijken
 Belasting tarieven, Waterschap, Water en Openbaar Vervoer 
     
 www.MesMarken.nl 

 naar Marker Nieuws indexpagina

 Marker Agenda 
Facebook
#MesMarken
Facebook
#ToneelMarken
Facebook
#SMJMarken
  #BuurthuisBulletin
Facebook #IJsclubMarken
Facebook #Marcantat
  #OpenEettafel
  #SWOM
  #DVSMarken
Facebook #MBE
Facebook #SpeeltuinMarken
Facebook #COVMarken
  #Marken op Insta
  #WaterlandWerkt  
Facebook

#KNRMMarken

#BrandweerMarken

Facebook

#JulianaMarken

https://www.mknews.nl/ Parkeervergunningen Marken
Marker Websites (vanaf 1 januari 2023)
Info gemeente Waterland Info Eilandraad
 
Ontwikkeling_Marken
Woningbouw op sportcomplex Sportvereniging Marken
 
#Westerstraat25
Woningbouw voormalige Flying Sailer
 
#Kruisbaakweg6
Woningbouw voormalige schapenstal/De Loods
(Items tussen 17 febr. 2022 & 8 juli 2022 zijn terug te vinden onder #Kruisbaakweg)
 
Corona vaccins
 
 kanaal Marker Nieuws 
 
 kanaal Gemeente Marken 
 

 Voorkom fraude met kopie identiteitsbewijs 

 
 Hoe maak ik met de KopieID app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? 

 * De Neeld *

#WaterlandWerkt

#FlyingBears Facebook
#PaardvanMarken Facebook
#DorpshuisHetTrefpunt
Facebook
#TennisclubMarken
Facebook
#RegioVerzekeringenMarken Facebook
#JulianaMarken
Facebook
#DeVisscher
Facebook
#LandenZeezicht
Facebook
#VerkeerdeWereld
Facebook
#Taanketel
Facebook
#DeKokosmakronen  
#BridgeclubDeBreg  
#FlyingBears Facebook
#MarkerStreekproducten Facebook
Facebook www.MarkerMuseum.nl

#MarkerMuseum

#MarkerIJsbruiloft

      Facebook
#GroteKerk
 
#VakantieBijbelWeek
 
#Berichtvanoverlijden
 
#ProtestantsMarken
Protestants Marken
 
´Live´ Kerkdienst op Marken meeluisteren
www.kerkdienstgemist.nl/streams/528/embed?access_key=15e40j4JvP517w
 
Kerkdienstgemist.nl   Kerkdienstgemist Nieuws
 
Kerkblad van Protestants Marken
 
 kanaal Protestants Marken 
#Patmoskerk
 
 
KerkCafé
 
#KerkCafeMarken
    

Facebook

Facebook

#DeenMarken

#AlbertHeijnMarken

Bonus folder Albert Heijn (aanbiedingen)

Acties Gall & Gall     Acties Dirk3

Actuele DekaMarkt folder (aanbiedingen)

Facebook

Facebook

Facebook

Mooi Wonen op Marken

 naar boven 

#KNRMMarken

Facebook

#KNRM

Actie overzichten 2010-2016 (MarkerNieuws.com)
 
KNRM Marken (locatie pagina)
 
KNRM Nieuws (algemeeen)
 
 kanaal KNRM Marken 

Reddingrapporten:
Marken Huizen
Enkhuizen Blaricum

Facebook

 

Facebook

Laatste KNRM alarmeringen

 
#EilandraadMarken
 
#JeugdraadMarken
 
#Ontwikkeling_Marken
Facebook

Stichting Eilandraad Marken
 
 Toekomst Visie Marken 2021-2025 in pdf 
Overhandiging Toekomstvisie aan gemeente Waterland
(dinsdag 6 juli 2021)
 
 Brochure 'Verduurzaming Monumentale Objecten gemeente Waterland (pilot Marken)' in pdf 
 
 kanaal Eilandraad Marken 
 
Meldpunt Toerisme:  toerisme@eilandraad.nl 
 
#Groencontainer     #ZorgplanMarken
 
 #Dijkversterking     #VoorElkaaropMarken
 
#DijkversterkingN518     #GemaalDePoel
 
#combinatieHofopMarken
Facebook

 
#Rondschrijven
 
#Nieuwsbrief
info@stadsraadmonnickendam.nl
dorpsraaduitdam@gmail.com
Link naar contact
    Dorpsraad Zuiderwoude (geen website)
info@dorpsraad-ilpendam.nl  
Informatie over en voor de dorpen  Ransdorp, Durgerdam, Zunderdorp, Holysloot en Schellingwoude
 
zuiderwoude.dorpsraad@gmail.com
 naar boven 
Facebook

 

Facebook

Omroep PIM

'Live' stream Omroep PIM

 kanaal Omroep PIM 

Informatie website Omroep PIM

 

 
#RTVLove
Facebook

Lokale Omroep Edam-Volendam

'Live' stream L.O.V.E. (TV)

'Live' stream L.O.V.E. (radio)

 kanaal L.O.V.E. 
Facebook
Nieuws van Wooncompagnie
Woonmatch Waterland
(Intermaris & Wooncompagnie)
#TeHuur
WoningNet
(vind een sociale huurwoning)
 
Woningen bij Woonzorg op Marken
Facebook Noordhollands Dagblad

Noordhollands Dagblad (Zaanstreek-Waterland)

Facebook
Facebook

NH Nieuws (RTV Noord-Holland)

NH Nieuws (Zaanstreek-Waterland)

NH Nieuws (artikelen over Marken)

NH Radio

 kanaal NH-Nieuws 
Facebook

#SVMarken

Facebook

Instagram

Facebook

Actueel Sportvereniging Marken Voetbalnieuws

Wedstrijd programma

Wedstrijd programma Marken 1

Het Amsterdamsche Voetbal, 3e klasse B

www.voetbal.nl

#MarkermeerToernooi   #JeudeBoules   #Karakteristieken

#FotovandeMaand    #GroteUitslagen   #Bordsponsor

Facebook
 Facebook

#KellyZeeman

Facebook Ons Oranje (vrouwen)

KNVB (Oranjeleeuwinnen)

Facebook  
 

Peuteropvang 'De Kladdegatjes'

#Kladdegatjes

Dinsdag 1 maart 2022 heeft Sportify Kids de activiteiten van 'De Kladdegatjes' overgenomen

Facebook
Facebook Protestants Christelijke Basisschool 'De Rietlanden'
 
 kanaal Rietlandenschool 

#Rietlandenschool     #1oktobertellingen

Facebook
Facebook

Sportify Kids Peuter Opvang 'Kladdegatjes'

Sportify Kids Kinderdagverblijf 'De Beertjes'

Sportify Kids Buiten Schoolse Opvang 'Marken'

#SportifyKidsMarken 

Facebook
 naar boven 
Marken
 
112 alarm (Marken)
112 alarm (Uitdam)
112 alarm (Monnickendam)
 
112 Meldingen
 
 
112 Meldingen Marken
 
Berichten van P2000

Berichten van P2000 (Zaanstreek-Waterland)

112 Meldingen Marken
112 Meldingen Monnickendam
112 Meldingen Uitdam
112 Meldingen Broek in Waterland
(monitor P2000)
(monitor P2000)
(monitor P2000)
(monitor P2000)
112 Meldingen Blusploeg Marken
112 Meldingen KNRM Marken
112 Meldingen Ilpendam
112 Meldingen Zuiderwoude
(monitor P2000)
(monitor P2000)
(monitor P2000)
(monitor P2000)
 
Beelden Raadsvergaderingen
 
Facebook 
 
#Mededelingen
 
#lantaarnpaal
 
#Stimuleringssubsidie
 
Nieuwsberichten Gemeente Waterland
Nieuwsberichten verkeershinder & werkzaamheden
 
Nieuwsberichten Edam-Volendam
 
Agenda Gemeente Waterland
 
Samenstelling gemeenteraad Waterland
 
Samenstelling College van Burgemeester & Wethouders
 
Waterland Bestuurlijkeinformatie
 
Informatieaanvraag Wet Open Overheid
 
Klachten indienen bij gemeente Waterland
 
Inloggen via IBABS
 
Parkeervergunningen, parkeerontheffing en inrijontheffing
Officiële Bekendmakingen op 'Overheid.nl'
(mutaties worden elke donderdag vermeld)
Officiële Bekendmakingen op 'Overheid.nl'
(Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier)
Regelingen van Gemeente Waterland
Waarderingskamer WOZ Waterland
 
Dossier Gemeentelijke woonlasten
 
Data Financiën Decentrale Overheden (Findo)
 
Monitor Plancapaciteit woningen
 
Coelo
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
 
WOZ-waardeloket
 
KadastraleKaart.com
 
Basisregistraties Adressen & Gebouwen (BAG)
 

Gemeentelijke Belastingen tarieven

 
 
Beelden Raadsvergaderingen
 
 
Facebook   Facebook
 
 
 
#Besluitenlijst
 
#GemeentebladWaterland
 
#BestuurlijkeToekomst
 
#BestuurlijkeToekomstWaterland
 
 
#Welstandscommissie
 
#CommissieRuimtelijkeKwaliteit
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (inclusief notulen)
(voor 1 januari 2024: Monumenten- Welstandscommissie)
 
Totstandkoming Welstandsnota 2018
 
Nota Uiterlijk van Bouwwerken Waterland 2018 (7Mb)
 
Gebiedsindeling Welstandsnota 2018 in pdf (19Mb)
(Nota uiterlijk van bouwwerken Waterland 2018)
 
Gebiedsindeling Welstandsnota 2018 (Marken) als foto
 
Waardevol Waterland 2013 in pdf
(Zorg voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten)
 
Bestemmingsplannen Marken
 
Instandhoudingsplicht rijksmonumenten
 
#Welstandscommissie
 
#CommissieRuimtelijkeKwaliteit
Welkom bij Mijn loket Waterland
Mijn loket is uw persoonlijke website voor zaken met de gemeente Waterland.
U kunt hier zien hoe u bent geregistreerd bij de gemeente en uw zaken met de gemeente regelen. Ook kunt u de afhandeling van uw (aan)vragen volgen.
Laatst verschenen officiële publicaties van de Gemeente Waterland
'Live' raadsvergaderingen Edam-Volendam 'Live' raadsvergaderingen Purmerend
Besluitenlijst College van B&W
Begroting Waterland 2016-heden
Raadsleden en duoraadsleden (laatste update 4 april 2024)
 
Portefeuilleverdeling B & W periode 2022-2026 + FTE verdeling
(Laatste update 4 april 2024)
RuimtelijkePlannen
(ga naar tabblad 'bestemmingsplannen' en vul links uw locatie in)
 naar boven 
Facebook

Nieuws Provincie Noord-Holland
 
Facebook

Facebook

Noord-Holland Bereikbaar
Facebook

Nieuws Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Officiële Bekendmakingen
Werkzaamheden in de Waterland

HHNK tarieven

Meldingen Openbare Ruimte

Meldingen Openbare Ruimte (Rijkswaterstaat)

Begroting en Jaarstukken

Portefeuille verdeling 2023-2027 (artikel 17650)

Facebook
Facebook

PWN tarieven Facebook
Facebook
Nieuwsblad Waterland
 
Géén 'Nieuwsblad Waterland' ontvangen
 
 Nieuwsblad Waterland (archief)
 
Per donderdag 13 april 2023
heet 'Ons Streekblad' > 'Nieuwsblad Waterland'
 
Facebook
Purmerend op Zondag
 
Purmerend op Zondag (archief)
Facebook
  Burgernet acties in Waterland Facebook
Facebook

Overzicht inbraken in gemeente Waterland

Verkeersinformatie dienst (VID)

 

Actueel boete overzicht voor Auto, fiets & bromfiets

 naar boven 
Facebook EBS Dienstregeling per lijn

EBS Nieuws

Gevonden voorwerpen bij EBS OV

Openbaar Vervoer tarieven

Facebook
Waar wil je heen ?  
    Zoeken bij Kamer van Koophandel    
Facebook OV-Chipkaart Facebook
  Reisoverzicht OV Pay  

 

         
Vervoerregio Amsterdam

Openbaar Vervoer Dashboard

Openbaar Vervoer tarieven

Livestream vergadering Vervoerregio

Facebook

  TV Gids Facebook

 

 
Airport Taxi Service - Happy Days Van Marsbergen
Folder Happy Days Van Marsbergen
(versie september 2014)
 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Actuele incidenten Veiligheidsregio ZW

Brandweer Zaanstreek-Waterland

Facebook

#BrandweerMarken

 kanaal Brandweer Marken 
 
Fotoboek 60 jaar Brandweer Marken door Hein Zeeman
Uitreiking fotoboek: Artikel 3427
  Brandweervereniging Zaanstreek-Waterland    

Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité

#ABWC

Facebook
Facebook
 kanaal Christelijke Muziekvereniging 'Juliana' 

#JulianaMarken

 

#MarkerMannenkoor

 
   
 kanaal Mark de Greeuw 
   
  IN Waterland  
Facebook Facebook
     
Facebook  
     
Facebook Facebook
    Nieuws uit Broek in Waterland    
 naar boven 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
Onderstaande stichting is inmiddels verdwenen uit de registers van KvK:
Wittewerf 23, 1156 CT  Marken
KvK : 67587747 / RSIN : 857085402
Oprichting : 27 december 2016
Voorzitter : Boudewijn Voormolen
www.MarkerWerven.nl
 
Doel:
De stichting zet zich in voor de instandhouding van het beschermde dorpsgezicht en het behoud van het open weidelandschap rond de laatste vrijliggende werven(terpen) op het voormalig Zuiderzee eiland Marken.
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

   

Marken in het Nieuws op Drimble

Facebook  
    Nieuw ingeschreven bedrijven in gemeente Waterland    

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 
Remove the background
Plaatje converteren naar tekst
 
Traumahelikopters
website: contact persoon: email: twitter:
www.traumaheli-mmt.nl
Sander Kaaij / Marco Corels
infotraumahelimmt@gmail.com
@TraumaheliMMT
112 meldingen Traumaheli´s
   
@WaddenHeli
     
@waarisdebrand

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Opbrengst Zonnepanelen Dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90, Marken

Opbrengst Zonnepanelen Sportkantine 'Nooitgedacht', Walandweg 2, Marken

Opbrengst Zonnepanelen gemeentehuis Waterland in Monnikendam

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zoekresultaten op Google laten verwijderen
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
De band FF-Anders
 
www.Brommobielrapport.nl
 
www.schaatscircuit.nl (schaatsuitslagen)
 
ANWB Kampioen digitaal lezen
Kampioen nummer 6 van 2020
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
***
 
** OVERZICHT VAN DIVERSE TARIEVEN **
Belastingen Belastingen Belastingen Openbaar Vervoer Waardering OV
2024 2024 2024 2024  
2023 2023 2023 2023  
2022 2022 2022 2022 2022
2021 2021 2021 2021 2021
2020 2020 2020 2020 2020 > n.v.t.
2019 2019 2019 2019 2019
2018 2018 2018 2018 2018
        2017
 
   
  GAS ELEKTRA Water  
  2024 2024 2024  
  2023 2023 2023  
  2022 2022 2022  
  2021 2021 2021  
  2020 2020 2020  
  2019 2019 2019  
 
 Prijsplafond voor GAS & ELEKTRA 2023 
 
 naar boven 

 naar Marker Nieuws indexpagina